VÁCLAV JUMR

Jeho cesta na Hrad

byla strašně těžká,

proto si šel dvakrát

mistr koloběžka.

 

Co z té cesty zůstavil,

že mu Západ tleská –

dva státy, dvě ústavy,

křivá cyklostezka.