VÁCLAV KOVALČÍK

Balada o uživateli sociální sítě

Chtěl mít až sto miliónů přátel věrných svých!

Různé lidi kontaktoval

ale někdo jej udal správcům sociální sítě!

Někdo si na něj zákeřně stěžoval!

Náš hrdina prý obtěžoval majitelku bebíčka

i hnusných komplexů!

 

A tak jej systém donutil zrušit a odvolat

všechny žádosti o přátelství!

 

Náš hrdina chtěl sjednotit národ svůj i společenství národů

proti světovému zlu!

Narazil bohužel na totální hlupáky a zaprodané omezence!

 

Náš hrdina smuten i nešťasten

na okraji generací přebývá

ach přebývá!

 

Je otázkou jen pár let

kdy opustí v zapomnění ten zkažený krutý svět

nekonečných podrazů!

 

28. říjen

Kavárna nadává
sluníčka manipulují
jsou sprostá a neslušná
neumějí diskutovat - neumějí přemýšlet
vymyté mozky totálně mají

Odkazy našich moudrých předků - ty jsou úplně mimo ve víru dravosti
ve víru bezohlednosti

V zajetí bolesti národ se nachází
taková je zrádná doba plná krutých podrazů

 

Malebný čas podzimní

V náruči juky

vláknité juky berušky žijí

 

Spokojené rády jsou

domov jistý mívají pod nádhernou oblohou

 

Ještě slunce vzácný svit

do okolí vnesl cit

aby život z lásky byl

 

Nový roček

Nový roček krůček dál

nechť směřujeme k planetám

kde život může jednou býti

Nenech se lide odraditi

Bádej rovnou k výšinám

vesmírného zázraku

 

Zlý Samet

My poklepeme svoji hruď

zlý Samete marně pruď - moc času ti již nezbývá!

 

Kopeš kolem sebe svár - ubližuješ národu!

Kopeš kolem sebe zmar - likviduješ svobodu!

 

Zlý Samete pryč jen buď

my lidé máme hrdost chuť

změnit život k lepšímu!

 

Europa

Rozlehlý oceán zázraky nabízí

na tajemné Europě

která jest úžasná

když pod povrchem něco skrývá

 

Jupiterův měsíc záhady vždy mívá

aktuálně napořád

 

Hle možný život v tamější sféře

který jest ve hře pro naše poznání

 

Kéž bychom nalezli vytoužený

nový ráj dalekého vesmíru

 

Divadlo Europy zahraje možné

zahraje nemožné přírodě blíž

 

Krásenkový podzim

Vydávám se hledat jen

krásenkový květů sen

 

Našel jsem jej na záhoně

jenž je plný letniček

 

Kochám se přírodou - kochám se stále

v podzimním čase s nádhernou květenou