Unie českých spisovatelů udělila za rok 2016 své ceny pěti výrazným osobnostem. Čtyřem za umělecký přínos, často celoživotní: herečce Jaroslavě Obermaierové, dirigentu, houslistovi a hudebnímu pedagogovi Petru Vronskému, televiznímu a rozhlasovému scenáristovi, dramaturgovi a režisérovi Gustavu Oplustilovi a spisovateli velkých historických ság, historikovi a dramatikovi Vlastimilu Vondruškovi. Pátým oceněným je lékař-psychiatr, někdejší ministr zdravotnictví, současný předseda spolku Nová republika a vydavatel stejnojmenného webu Ivan David, který byl oceněn za občanské postoje a odvahu.

JAROSLAV KOJZAR

Je to už pár let, co chodívával kolem Labe od naší chatky ke starému mostu. Nyní tu je chatka na chatce a tůňky zmizely. Tehdy však byly pionýrské doby chataření. Poříční cesta oddělovala řeku od několika domků zbudovaných z toho, co kraj dal, několika desítkami metrů oplocených zahrádek plných kytek, rybízu, angreštu a několika stromů. Ta ještě neregulovaná řeka, k níž se mohlo po schůdkách, které si vydlabal či vyrobil ten či onen zahrádkář, tekla stejným korytem jako dnes, ale vstupy k ní na mnoha místech jsou nyní zarostlé náletovými travinami a dřevinami. Na konci stál a stále stojí starý domek. Kdysi v něm bydlel správce tohoto dílu řeky, ale to bývalo ještě za dob, kdy na zámku nad městem sídlívalo panstvo. Tomu tady vlastně všechno, nebo skoro všechno, patřilo. Pole, lesy, rybníky i mokřady. A to, co nevlastnila šlechta, patřilo církvi. I ta měla své hajné, podruhy, porybné a hlídače. Taková to bývala doba. Tehdy, před několika lety, v onom domku bydlel pan Brabec. S „B“, ne s „V“ na začátku příjmení. Zakládal si na tom a často nás, kteří ho oslovili jinak, opravoval.

RADOVAN RYBÁK

Chci na housle Tě slyšet hrát

... Jsem Tvým Puškinem bez bázně a hany,

jsem Tvým Don Quijotem,

co v souboj o Tebe chce jít.

Nakladatelství FUTURA Vám letos nadělí knihy, které musíte mít, ale za opravdu vánoční cenu!

Danův strejda Brady nevěděl si rady,
byl by velmi rád, kdyby dostal řád.
To je přece jasná věc, zařídí to synovec.
Ministroval zamlada, ministruje dnes,
intriky on ovládá, k tomu dávno kles.