MIROSLAV GROSSMANN

Hlavní města jsou obvykle jevištěm mnoha historických událostí, které určují chod dějin celých zemí. Platí to i pro Petrohrad. Přestože roku 1918 město pozbylo titul hlavního města, tak se dnes, k přiznání jeho významu, neformálně nazývá „severní hlavní město“. Aktuálně je také centrem Leningradské oblastiSeverozápadního federálního okruhu, a vedle Moskvy a Sevastopolu má statut federálního města Ruské federace.

Město, které leží nejseverněji z milionových měst, za dobu své tři sta třináctileté historie měnilo několikrát své oficielní názvy. Ale pro jeho obyvatele a příznivce bylo a zůstalo Pitěrem.

Pod původním názvem Sankt-Pitěr-Burch, se zřejmou inspirací v holandštině, bylo založeno carem Petrem I. v roce 1703, zpočátku jako pevnost s chrámem apoštolů Petra a Pavla. Město bylo postaveno na bažinatém místě, jako demonstrace ruské moci na Baltském moři. Roku 1712 se stalo hlavním městem ruského impéria, jehož název je odvozen právě od apoštola Petra, ale v té době se již ujal poněmčený název Sankt-Petěrburg.

Dle sčítání v roce 1897 mělo toto hlavní město 1 milion 190 tisíc obyvatel; z toho však jen 74 % gramotných mužů a 54 % gramotných žen.

Poněmčený název neslo město až do roku 1914, kdy v prvním válečném roce světového konfliktu se začal užívat název města v podobě Petrograd. A s tímto názvem města je navěky spojen symbolický výstřel z Aurory a následný pokus o alespoň trochu spravedlivý svět.

Po Leninově smrti bylo město 26. ledna 1924 přejmenováno na Leningrad, ale to již město nebylo od 10. 3.1918 hlavním městem sovětského státu. S touto historií města je spojena i krutá blokáda, které město odolávalo od 10. 7. 1941 do 9. 8. 1944, a kterou zaplatilo milionem obětí.

Po rozpadu sovětského státu, na základě místního referenda, byl městu v září 1991 vrácen název Sankt-Petěrburg.

Ale stejně Pitěr je Pitěr!