VĚRA BERANOVÁ

Po diskusích na téma nového pojmenování náměstíčka – piazzetty, mezi starou budovou Národního divadla a Novou scénou, zvítězil koncem letošního září název Náměstí Václava Havla. Kdo by čekal v návrhu i jiné jméno, někoho opravdu významného, nedočkal se. Jednalo se jen o možnou druhou variantu, která by zněla Havlovo náměstí.

Asi si mnozí vzpomeneme na půvabný seriál Františka Filipa Byl jednou jeden dům, kde se diskutovalo o přejmenování pražské ulice Bagounovy a rýsovaly se také dvě varianty. Ulice Nerudného, či Nerudná ulice. Mnohým diskutérům, tedy ne v seriálu, ale v naší žhavé současnosti se také zdálo, že tak malý prostor je nedůstojný k uctění tak velké osobnosti, asi jim nedošlo, že ne vždy jde o metry čtvereční.

Naše krátká poznámka nechce řešit problém vlastního názvu piazzetty ND, který inicioval jeho současný ředitele Jan Burian, ten, který tak zdatně umí reagovat na proměny společenského dění. Jsme však v našich krajích zvyklí „všeho do času“. Tedy jde nám spíše o upozornění na fungování piazzetty, místa mezi starou budovou ND a Novou scénou ND. Už se tady neprohání mládež na jezdících prknech, ale uzavřený prostor slouží k podivnému zimnímu odpočinku. Je to v první řadě, a to už od roku 1983, půvabná plastika Josefa Malejovského nazvaná Znovuzrození, známější jako Rusalka, která získala pro letošní zimní sezónu háčkovaný plášť, jistě inspirovaný známými plátny Gustava Klimta. Tak se i Praha připojuje k těm městům, které oblékají své sochy, a to z různých důvodů, do těch nejpodivnějších kostýmů. Buďme však spravedliví. Tato pražská varianta má svůj půvab, má vtip a doslova oživuje v podstatě studené místo.

Není to však jediná postava přebývající na tak významném kulturním místě, doslova ho můžeme nazvat sídlem genia loci. Přebývají zde i další, jistě ne v tak elegantních pláštích. Jsou to bezdomovci schoulení na lavicích. Je to zvlášť „umělecky“ působivé a to právě zde, kudy doslova putovaly dějiny.

Doufejme, že právě ti, co se tady choulí, s počínající zimou nepřibudou k těm, kteří se již neprobudí. Do napsání těchto řádků je těch neprobuzených už dvanáct.