FRANTIŠEK UHER

Miroslava Skačániho mají čtenáři v paměti jako tvůrce rozsáhlých, velkoplošně pojatých příběhů z doby před tisíciletím i relativně nedávné minulosti, jejíž mnozí pamětníci ještě žijí. Vzpomeňme dvou románů s výrazně rozdílnou tématikou, ale spojených stejným přístupem k historickým událostem: Prokletá knížata a Poslední oběť války. (Druhá kniha vyšla i v Německu.)

Tentokrát Skačáni zvolil podstatně kratší, úspornější a vytříbenější formu, zůstal však věrný ohlédnutí do minulosti v příběhu OSOBNOST (autor vydal vlastním nákladem, 2016, 126 str.) Děj je zasazený do porevolučního ruského venkova, konkrétně do Jasné Poljany a jejího bezprostředního okolí. Osobností poznáme hned několik. Již zesnulého Lva Nikolajeviče Tolstého, lidmi stejné společenské garnitury odsuzovaného a přehlíženého za výrazné sociální cítění, které nesetrvávalo u populistických verbálních projevů, byly mu vlastní i konkrétními činy; jeho dceru Alexandru, mající k slavnému spisovateli nejvřelejší vztah z celé rodiny a svědomitě pečující o dům i otcovu památku; anonymního mužika, oscilujícího mezi světlou vzpomínkou na slavného spisovatele a současným revolučním kvasem.

Situace na venkově postrádala konkrétněji vymezenou koncepci, projevovala se anarchistickými tendencemi a komplexní nenávistí ke všemu, co bylo spojeno s porobou prostých lidí a přepychem majetných vrstev.

Pro Skačániho metodu ztvárnění zvoleného tématu je charakteristická snaha o přísně objektivní přístup k paradoxu událostí a prostředí, ostře vyhraněná podoba protagonistů, jimž většinou scházejí přesně vyhraněná stanoviska a s téměř nulovou vzdělaností se nechávají strhnout proudem společenského dění. Skačáni nenabízí lacinou katarzi, respektuje historický vývoj, který nebyl, není a nikdy nebude útěšnou procházkou v rozkvetlých lukách.

Citujme úvodní text: Mimořádné okolnosti formují osobnosti, schopny změnit i dějiny světa… Takové osobnosti však nejednou zmizí v nenávratnu času. To konstatování má širokou obecnou platnost.

Také o tom je Skačániho dynamický a strhující příběh.