fs

Ecce homo – to byl název tradičního vánočního recitálu malířky a spisovatelky Bohumily Sarnové-Horkové v jihlavské knihovně. Byl v pořadí již jedenáctý a konal se za velkého zájmu návštěvníků, kteří opět zaplnili celý sál. Ejhle člověk – to nebyl název nahodilý.

Autorka si zvolila toto téma, které se neslo jako spojovací nit celým pořadem. Člověk v minulosti, dávné historii až po současnost a s ním téměř nepřetržitý řetězec válek, dobývání a ničení. Oproti tomu člověk hledající, tvořící, budující. Vyzdvižení života jako nejzákladnější hodnoty lidské existence na zemi. Z významných osobností, jejichž výročí jsme si v roce 2016 připomínali, vyzdvihla autorka dvě. Snad největšího dramatika všech dob Williama Shakespeara (400 let od úmrtí). V kostce shrnula jeho tvorbu, epizody z jeho života a nechyběl ani přednes několika jeho sonetů. Druhou osobností byl Karel VI. (700 let od narození). V hrubých rysech nastínila jeho život od útlého mládí až po věk zralosti. Opírala se o Karlův vlastní životopis, texty ze Zbraslavské kroniky a o záznamy panovníkova kronikáře. Zajímavou ukázkou byly i citace z listin, které si mezi sebou hojně vyměňovali král a císař římský Karel s italským básníkem Petrarcou. Celý program recitálu byl proložen skladbami z klasického repertoáru, ale i z tvorby renesančních autorů, vzhledem k tématu. Hudební produkce se tradičně ujali výborní hudebníci Marie Michálková (housle) a Karel Podškubka (kytara). Nedílnou součástí byly vystavené obrazy Bohumily Sarnové, které dotvářely celkový rámec jak malířské, tak i slovesné tvorby autorky recitálu.