MICHAL ČERNÍK

Nadhled

I kdybychom zbourali

všechny mosty

měsíc zas přejde

na druhou stranu Země

 

Přes všechna moře

přes všechna horstva

přes všechna bojiště

přes všechno lidstvo

 

Možnost volby

Je lepší mít suchou kůrku

než přijímat milodary grázlů

 

Je lepší být vyděděncem

než se stát lokajem

 

Je lepší planout hněvem

než se nechat uhasit lhostejností

 

Je lepší protrpět se pravdou

než se uhýkat s davem

 

Quo vadis Domine?

I nás trápí sen o spravedlnosti

o společnosti lidí sobě rovných

a trápí nás proto

že nás ranilo poznání

 

A neutečeme před ním a nenajdeme klid

dokud se člověku zákony nestanou svátostí

a lidský život nebude povýšen

na nezotročitelný a nedotknutelný

 

Sentence o hrdosti

Stokrát umím poprosit

a taky vím kdy už prosit nelze

Stokrát umím děkovat

a taky vím že se nesmím klanět

 

Stokrát mohu pravdu mlčet

a taky vím že ji nesmím umlčovat

A kdo jednou přijme úděl lokaje

pak to bude navždy

 

Cena života

Řekněte

Jak hodně musí být člověk člověkem

aby pocítil utrpení jiných

a byl silnější o lidskost?

 

Řekněte

Dá se ještě něco povýšit nad lidský život?

Na to vám odpoví matka

která miluje své dítě

 

Posun víry

Tisíce let se člověk snažil čerpat

sílu k životu ve víře v Boha

Víru stavěl nad pravdu

a zdálo se že ona ho dělá silnějším

A když se sám vyčerpal marnou nadějí

našel víru ve vlastní rozum

Tak nastolil samozřejmosti dneška

Vědění a pravda staly se potravou jeho myšlení

 

Heroismus

Smysl heroického v naší době není v boji

ale v činu zbaveném agrese

Heroické vzdoruje nepoddajnou přítomností

nenechá si vnutit cizí vůli

a svou nevnucuje nýbrž nabízí

Stává se uskutečněnou myšlenkou

která překáží silám zkázy a uzavírá mír se světem

Světu přináší úlevu radost a pravdu

 

Minulost je před námi

Eskymáci jsou patrně jedinými

kteří nemají dějiny válek

Který bláhovec by válčil o ledové pláně?

To jen skvostná místa na Zemi

byla dobývána a drancována

Padaly veliké říše a jiné vznikaly

Minulost je před námi

a krutější než byla

 

Pacem in terris

Jsem ten který je v příští válce

započítán mezi ztráty

Jsem ten který věří

že ho mír přežije

 

Opravdu toho moc nechci

Aby nad zbraněmi zkázy zvítězily

zbraně práce a zbraně lidského ducha

a drama násilí přemohla lyrika míru

 

Občanské verše

Přejme si docela obyčejný život

který obhájíme i v čase lámání charakterů

Jestliže tohle můžeme nazvat statečností

pak to tak nazývejme

 

Dávno si nečiním nároky líbit se všem

Nesmyslné příkazy jsem neplnil

Stojím po boku těch

kteří ruší svět za spánku

 

Odpověď čtenářům

Už se mne neptejte proč píšu

Ve svých verších mluvím o životě o lásce o pravdě

tedy o tématech neměnných jako skála

Příboje dějin o moc víc neopracovaly

ani lidskou povahu a touhy

Nic si nenamlouvám o nesmrtelnosti lidského díla

Přesto dělám vše s takovou opravdovostí

jako by to mělo přetrvat navždycky

 

Ranní akord

Ještě dříve než se ptáci úplně rozední

najednou se probudím

Jitro se ve mně zajíkne

a vím že už neusnu

 

Tichounce vstanu

v kuchyni postavím vodu na čaj

a na vrásky ze své tváře zabrnkám

Jen tak jen tak

 

Pendlovky

Pendlovky na stěně v pokoji každou hodinu

odbíjejí další hodinu tvého života

Jejich tikot zašívá protržené ticho

a je tak konejšivý

že v tobě hojí propasti

zaobluje hrany kamenů a otupuje ostří dýk

Opájíš se slastí vlastního klamu

Připadá ti že všechno přetrvá až do skonání světa

 

Mříže

Kdykoliv vyhlédneme z okna našeho baráku

vidíme svět skrze mříže

Slunce se na nás dívá mezi mraky

jako špehýrkou oko bachařovo

 

Ve světě v němž chceme žít bezpečně

nás mříže na oknech neochrání

a vpustí k nám hysterii světa

Při večeři k nám usedá za stůl jako vetřelec

 

Pracovní nástroje

V kůlně mám pracovní nástroje:

Krumpáč lopatu rýč motyku

sekyru pilu srp hrábě a kladivo

Dokonalost těch nástrojů je v jednoduchosti

Lidstvo si je přineslo ze starých civilizací

uchovalo jim smysl věcí a ještě dlouho nás přetrvají

v klasickém tvaru a triviální účelnosti

Dál nás budou učit sklánět se k práci

 

Odvěký zpěv

Uprostřed polí uprostřed léta uprostřed poledne

uprostřed samozřejmého zázraku

nad hlavou spatříme mžitky skřivanů

Tisíce let se potvrzují stejným jásotem

 

Ten zpěv nám nepatří

ale my si ho přivlastňujeme

Zastiňuje naše chmury

Mír je stejně tak přítomný jako my

 

Vteřina

Na zahradní stolek jsem odložil

rozečtený román

Náhlý poryv větru divoce otáčel

stránky knihy až do konce

Tak rychle se dá prolistovat

celý životní příběh

Jako bychom se narodili před chvílí

a už jsme tu zase nebyli

 

Práce s krumpáčem

Práce s krumpáčem vylučuje zbytečný pohyb

Pevně se rozkročíš

rozpřáhneš se

a pak vší silou zasadíš zemi ránu do lebky

Jako bys vraždil

Na kusy rveš zemi

ale to uvnitř

zůstává nepokořitelně živé

 

Zapření něhy

Maminka - jediná žena

která tě nikdy nezklamala v lásce

a vždycky tě milovala víc než sebe

Jednou se na tebe podívala tak láskyplně

s jakou se matka dívá na dítě

a natáhla ruku aby tě pohladila

A ty jsi byl už mladík až po okraj naplněný city

a tehdy poprvé jsi uhnul před její něhou

 

V mateřštině

Pod nohama se mi vrzavě protahuje

prkenná podlaha mé pracovny

Stromy v zahradě odpovídají větru všemi listy

Zurčení vody v okapu odpovídá dešti

Tikotu pendlovek odpovídá tlukot mého srdce

To je řeč které rozumím ve všech souvislostech

Pokouším se ji přeložit do své mateřštiny

Krok za krokem zde chodím ke slovu