ZDENĚK ŠTEFEK

Dobrý den!

dovolte mi vstoupit do diskuse, která probíhá okolo expozic Panteonu.

Být generálním ředitelem Národního muzea v době jeho přestavby určitě není jednoduché. A je jasné, že máte zásadní podíl na tom, že se instituce dočkala přestavby a rozšíření, za toto Vám náleží určitě uznání, abych nebyl jen kritický.

Ale musím současně reagovat na probíhající diskuzi.

Panteon Národního muzea byl a je ideová záležitost, nikoliv sbírková, nelze tedy na něho plnohodnotně uplatňovat zákon, jak správně říkáte. Je potřeba ale připomenout, že základním účelem Národního muzea je plnit funkce muzejní instituce podle zákona.

Národní muzeum je vzorem všem našim muzejním institucím a bylo by dobře tento trend udržet.

Sám jistě všechny své podřízené nutíte k vzornému výkladu a praktikování zákona 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Netřeba Vám, jako jednomu z největších odborníků, připomínat, že sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná.

Myslím si, že i jako generální ředitel byste měl jít vzorem, a i v ideové části expozic v Panteonu byste měl vystavit sbírku celistvou. Tedy sbírku všech osobností, jejichž sochy či busty se v minulosti na toto významné místo dostaly, tedy včetně bust Julia Fučíka, Zdeňka Nejedlého, osobností odstraněných za první republiky i ostatních osobností, kteří byly odstraněny v padesátých letech a nevráceny, podle Vaší odpovědi ing. Grofovi se jedná o Božetěcha, Mistra Theodorika, Jana Husa (busta, socha zůstala), Tadeáše Hájka z Hájku, Bernarda Bolzana, Petra Parléře, Václava Vladivoje Tomka, Kiliána Ignáce Dientzenhofera, Josefa Emlera, Josefa Pekaře, Jindřicha Clam-Martinice, Františka Ladislava Riegera, Jiřího Kristiána, hraběte z Lobkovicz, Edvarda Beneše.

Argument, že se tam nevejdou, nemohu akceptovat, protože pokud je vůle, je i jistě cesta.

Výstava o proměnách Panteonu je z metodického hlediska jenom slabou úlitbou za nenaplnění celistvosti komplexu soch a bust v minulosti v Panteonu vystavených.

Bylo by hezké, kdybyste byl prvním ředitelem, který nepodléhá politickým a krátkodobým tendencím a který by prezentoval slavné osobnosti bez výhrad, že tam nepatří. Všichni, kteří se tam jednou dostali, jsou významnou součástí naší historie.

Politické systémy se mění, sochy na náměstí také a to je špatně. První Masarykova republika odstraňovala císaře a relikty mocnářství, po roce 1948 se odstraňovaly sochy Masaryka a relikty první republiky, Havlova éra přinesla odstranění pomníků vzniklých za socialistické republiky.

Pokud je tento proces v rukách politiků, kteří sami chtějí mít pomníky na náměstích, pak tomu rozumím. Ale Vy jste odborník, nikoliv politik a náplň Panteonu je plně ve Vašich rukách.

Národní muzeum by právě ve své ideové části mělo být vzorem a mělo by apoliticky prezentovat ucelené a kompletní informace. A to hlavně ve své ideové části, tedy v Panteonu, protože ideová část je nadřazena vlastnímu výkonu sbírkové činnosti.

Mějte se hezky

Ing. ZDENĚK ŠTEFEK, stínový ministr kultury KSČM