ROMAN BLAŠKO

Slova

Při vyslovení silných slov ve větě,

bývám nejsilnější na světě.

 

Při vyslovení laskavých slov ve větě,

bývám nejlaskavější na světě.

 

Při vyslovení sprostých slov ve větě,

bývám nejsprostější na světě.

 

Při vyslovení veselých slov ve větě,

bývám nejveselejší na světě.

 

Při vyslovení všech mých slov ve větě,

i nejtvrdší kámen náhle rozkvete.

 

Při vyslovení hrdých slov,

má krásná země tebe miluji,

se pozemskosti vzdaluji

a svou lidskou bytost maluji.

 

Jsem tolik šťasten na světě…

 

Rozervanost

Chtěl bych stát

a přitom běžím.

Chtěl bych vstát

a přitom ležím.

Chtěl bych růst,

když držím půst.

Chci se smát

a přitom slzím.

Chci zde řvát

a přesto mlčím.

Chci se smát

a není čemu.

Chci se kát

a není komu.

Chci se bát

a vlastně není čeho.

Chci radost dát

a není už z čeho.

Chci zlo zpráskat,

ale pěst nikdy nesevřu!

A k tomu toužím,

vše okolo sebe milovat…