JAROSLAV VÁŇA

S masochistickými pocity jsem se prokousal téměř pětiset stránkovou knihou Stevena Lee Myerse NOVÝ CAR. Moje obecné a stručné hodnocení se dá vyjádřit několika řádky: Učebnice pro současné studenty politologie, kterým je zapotřebí nenásilným způsobem vsugerovat, že současné Rusko je neměnitelným, nevyzpytatelným nebezpečím pro celosvětový mír, vůdčí silou společenského, hospodářského a kulturního úpadku, a to všechno pod vedením stalinistického Vladimíra Putina, odchovance KGB, člověka s vážnými charakterovými úchylkami, „oddaného důstojníka skomírající říše“.

Nebudu se pouštět do rozsáhlé kritiky jednotlivých kapitol, úsudek nechť si udělá každý sám, co si však myslet o důvěryhodnosti autora, který naprosto jistě ví, co si myslel Putin při popůlnoční osamocené procházce Petrohradem, nebo popisuje mnohasettisícové manifestace obyvatel Moskvy proti opětovnému zvolení nenáviděného vůdce.

Že by česká masmédia zanedbala možnost o nich něco napsat? Že by je nepoužila jako argument pro podporu svých protiputinovských stanovisek, kterými s pravidelnou, každodenní jistotou, zaplavují své kanály? To je jen velmi málo pravděpodobné!

Proto se nezdráhám napsat, že ten, kdo bude číst knihu pozorně, se dopracuje spíše k opačnému stanovisku, než jaké měl v úmyslu předeslat svému čtenáři autor, který z jistě dobře zaplacené biografické studie udělal obtížně čtivý románek pro čtenáře nekritického myšlení.

Jako tragédii vidím spíše to, že jsem si knihu půjčil od vnuka svého bratra, který studuje politologii, pro něhož se stane zcela jistě učebnicí, kterou je třeba respektovat.

Díky za to, je to dobrá antireklama, která při příštích prezidentských volbách Putinovi (bude-li opět kandidovat), zcela jistě opět pomůže ke křeslu, v němž ho ráda uvidí většina ruského národa, který neztrácí svou hrdost ani při podobných knižních atacích.

Kéž bychom toho byli konečně schopni i my, ve svém boji o Zemana či anti Zemana, kéž bychom dokázali pravdivě vyjádřit, co si vlastně přeje náš národ, bez závislosti na přání Pražské kavárny či podpory dárců červených karet!