IVAN FONTANA

Mluvící řeky

Řeky mluví peřejemi a splavy

Taková Mumlava nebo Cidlina

kolik toho napovídají

v meandrech naříkají balvany

 

Vltava pod oblouky pražských mostů

zpívá Smetanův hymnus

provázená strunami královské citery

sladkou harfou a lyrou pragensis

 

Vodáci učí se podle vodního slabikáře

U Pradubic Labe na jezu tluče na bubínek

jakoby mělo strach z války

Zcela se ztiší na celnici pod Děčínem

 

Námořní uzly

Námořní uzly spolu drží basu

Rackům a kormoránům připomínají souš

Rychlostí dvou uzlů za hodinu

loď proplouvá hlemýždím tempem

nažehlený rovník

 

Vypůčil jsem si otázku

Vypůjčil jsem si otázku

Být či nebýt“

Visím na drátku v síti

měděných rovnoběžek a poledníků

 

Držím se stébel doutnajících trav

Vítr šlehá prutem po tváři

Slunce spaluje krev

čas popravuje duši

 

Síťka na sny

Síťka na sny

proč je lovit jako lvy

v tundře v džungli

všude kde se to jen smí

 

Ostrovní král

Ostrovní král Hermes

nechal obehnat celý ostrov

plotem kolem dokola

i s korálovým útesem

Žádný obojživelník

nemůže z moře vystoupit

na ostrovní půdu a obráceně

 

Žádný bojovník

nemůže sejít na dno moře

Žádný námořník

nemůže zakotvit koráb v přístavu

a vzdát hold ostrovnímu králi

 

GPS

GPSka udává polohu lodi

plus mínus jeden mladý delfín

v Sargasovém moři

Láhev točí nad hlavou

ruletou kompasu

Sextant, první důstojník

i kapitán lodi jsou pensionováni

 

Na zeleném pruhu

Na zeleném pruhu

mezi asfaltovanými dráhami

Kvete jetel inkarnát

světe div se jak je odolný

 

Petřín

Karel Hynek Mácha

ten nestárnoucí český bard a básník

ten první opravdový turista

je omámen květy šeříku Petřína

 

Je Máj je lásky čas

kvetoucí v každém údolí

na každém svatém kopečku

ty můj milý Holečku

 

Dopis s pečetí

Vosk živitel všech svící

kápne božskou jen když je horký

Pečeť na každém doručeném dopise

je krůpějí krve

 

Svíce se ohne jen když dohoří

Poslal mi můj Milý

dopis s modrou pečetí

že mi prý už nevěří

 

Svíce se kácí jako ozářený strom

k severu padá poznamenaný

černým knotem

doprovází ho hrom

 

Email

Nepřečtených zpráv je víc než dost

Nevyžádané házím do koše mažu spamy

Na kopci doručených zpráv

stavím rozhlednu daleko do kraje

To, co nejde otevřít jakoby nebylo

 

V Libosadě

Zelené lípy ve čtyřřadu

Vysazené na povel

vévody z Valdštejna

Vánek preluduje na zobcovou flétnu

v korunách staré aleje

 

Jak dávno dávno je tomu

co byly lípy školkou

Kolik kočárů a spřežení zde pod klenbou

vznešeného chrámu projíždělo

Oblaka včel lipové květy opylují

 

Pihy

Pihy rozeseté po tvém těle

jsou pevné body mého vesmíru

Jsou sladké jako pistácie

na strmé cestě k Pistoiji

 

Slaměný klobouk

Tvůj slaměný klobouk

s krempou a lístečky s ovocem

je svatozáří tvé hlavy

stínítkem malovaným renesančním

malířem Sebastiánem del Piombo

 

Rozchod

Za každým rozchodem

stojí vždy osobní tragedie

Když odcházíš princezno neslyším

klapot tvých střevíčků

necítím pevnou zem

ani zvlnění zpěněného moře

Neslyším žádná slova

nedáváš mi nejmenší naději

 

Průzkum trhu

Polibky měkce přistávají každou vteřinu

na planetě tvého těla

Dva mimozemšťané opouštějí

kabinku z míšeňského porcelánu

a srovnávají si čas

 

Nedělní rána

Proč jsou nedělní rána

tak krystalicky čistá?

Mohu jít k přijímání

Mohu vyplout na moře

Mohu klidně létat ó Bože

Mohu snít o čisté obloze

 

Věže kostelů jsou štíhlé

jako mramorové sloupy na Kampě

Jediný kostel v Čechách i na Moravě

nebyl zatím odpálen

ten mostecký byl přestěhován

za těžní limity

 

Prudký vítr

Prudký vítr uklízí drobečky na stole

V uličce mete podzimní listí

opírá se o tebe jako o zlaté tele

 

Holka pihovatá

Piha je koflík horké kávy

Piha je knoflík od kabátu

Piha je holka pro všechno

Piha je zatmněný měsíc v úplňku

Je součástí tvých doplňků

 

Piha je kladenský doutník

Les komínů se roste do nebe

Piha pihu stíhá v cedníku

po tetě

 

Piha je pytel máku

piha je mág a černokněžník

Piha je africký kokos

Hlava černá dokola ostříhaná

Piha je tečka za básní