MILAN BLAHYNKA

Knížku pro mládež NA SUCHU A VE VZDUCHU, kterou Vypravuje a ilustruje Kamil Lhoták, nyní vydal Globus International jako 7. svazek edice Miraculum Octavum Mundi, Kutná Hora 2018; předmluvu Ani se neptejte! napsal Karel Sýs, jednostránkovou ediční poznámku Slovo nakladatele zřejmě Miroslav Moravec, majitel nakladatelství a odpovědný redaktor publikace, obálku s barevným obrazem Kamila Lhotáka navrhl Radek Volf a knihu (64 stran A4) graficky upravil Ivo Vičar.

Jak se čte v ediční poznámce, dílo „vychází po neuvěřitelných 78 letech díky spolupráci Spolku přátel Kamila Lhotáka a nakladatelství…“

Ano, až po „neuvěřitelných 78 letech“, ač je to knížka mimořádné hodnoty, naštěstí nestárnoucí a trvale inspirující. Vůbec se nedá pochopit, že po ní tak dlouho nesáhlo žádné nakladatelství, bylo by na ní vydělalo majlant; že ji – jako zaručeně úspěšný exportní artikl – propásla například Artia; a že si ji neobjevili draví polistopadoví podnikatelé.

Nejenže je v ní (počítal-li jsem dobře) osmdesát (!) malých i větších Lhotákových jedinečných, příslušnou dobu evokujících kreseb kol včetně vysokých, bicyklů, tripletu, quadrupletu, draisiny, cyklistů v dobových dresech, motocyklů a motocyklistů, jezdců na tandemu, aut s šoféry a cestujícími, letadel, balonů, letišť a žasnoucího publika, ale je i podivuhodným způsobem – počínaje už rýmem v názvu – vypravována. Je napsána pro děti, ale pro děti (do sta let), obecně přístupně, protože věcně, neskutečně informovaně, názorně a poutavě.

Kamilu Lhotákovi se podařilo napsat vlastně malé dějiny vynálezů, které během zhruba století proměnily netoliko pěšce, běžce a jezdce na koních v jezdce na kolech a letce v balonech a letadlech, ale i cesty, krajiny a nebe, které předtím patřilo jen ptákům, andělům a bohům. Malíř se vzácným talentem vystihnout několika čarami i výmluvnou módu v letech, kdy lidé sesedali ze zvířat a nasedali do sedel kol a motocyklů a do aut, která se zpočátku podobala kočárům, dospěl k velké, odzbrojující přesvědčivosti svého díla i díky tomu, že si osvojil důkladné technické znalosti snad až na úrovni nejlepších inženýrů z doby převratných vynálezů.

Kamil Lhoták tím uděluje kolegům ilustrátorům, ale také filmařům a televizi bezděčnou lekci hodnověrnosti. Jeho umění kresby a malby, jistěže nepředstavitelné bez výtvarného vidění a talentu, předčí jiné, protože se opírá o dokonalou znalost podstaty a historie vynálezů, jejich tu obtížného, tu urychleného prosazování do života a až sekundárně o jejich dobové zpodobování, dohledávané ve starých knihách a časopisech. Lhoták tak přesvědčivě kreslil, maloval a vystihoval vehikly a lidi díky i tomu, že jeho výtvarná práce měla velké zázemí v jeho vědění. I v tom se podobá největším básníkům, a co podobá: je jedním z nich.

Kéž se tato kniha objeví na pultech a ve výkladech všech knihkupectví v zemi. Dlouho se tam neohřeje.