Píšeme si

BLANKA BAJČÍKOVÁ

Dočetla jsem se v novinách, že Evropská komise předloží ke schválení návrh na zrušení každoročního přechodu na letní čas.

Je možné, že některým lidem vadí to střídání času. Ale nikoho nenapadne, že když nestřídat, tedy by bylo záhodno ponechat stále a trvale čas letní. Pokud někomu nevyhovuje střídání, pak by si na trvale letní čas prostě zvykl. Co může komu vadit na letním čase, i kdyby byl zaveden v zimě? V zimě se vstává do tmy, ať jsou hodiny čtyři nebo pět. Ale odpoledne se tím letním časem prodlouží den.

Prosím o sdělení, kam se obrátit se žádostí o ponechání letního času celoročně. Schůze začne dejme tomu v 15 hodin a trvá do 17 hodin, kdy je v zimním období tma jako v ranci.

Pokud ale nezůstane letní čas trvale, pak je lepší si ho užít alespoň těch sedm měsíců v roce.

BLANKA BAJČÍKOVÁ, Humpolec