JAN CHODSKÝ

Už se, český oficíre,

ač se pilně englicky,

sic tě NATO do důchodu

pošle jednou provždycky.

 

Jak bys mohl jeho knechtům

velet s plnou grácií,

až potáhnou zase někam

šířit demokracii?