JAN KRISTEK

Neustále slyšíme, že jsme rasisté, xenofobové, homofobové, sudetofobové, nacistofobové, islamofobové, že jsme nenávistní a kdovíco ještě. Jednak nic z toho nejsme. A za druhé: fobie je definována jako chorobný, objektivně neodůvodněný strach. Pokud tedy někdo i trpí nějakou fobií, je to nemoc a není možné ho za to diskriminovat. A už vůbec není možné to převracet a tvrdit, že kdo trpí třeba arachnofobií, diskriminuje pavouky, a je třeba ho za to zavřít. Zároveň musí být splněna podmínka, že strach je v daném případě neodůvodněný. A už vůbec nesmí být strach úmyslně vyvoláván objektem fobie – v případě arachnofobie nejde o to, že by pavouci někoho záměrně strašili.

Záminkou k tomu, proč jsme tak označováni, je skutečnost, že mnozí z nás používají vžité obraty, které pak ti, co nás diskriminují a nenávidí, „interpretují“, za porušení všech pravidel logiky, podle jejich doslovného znění, nebo ještě častěji napřed je překroutí a pak je interpretují podle doslovného znění svých výroků, které přikládají jiným.

Tyto obraty jsou samozřejmě velmi často pouhou nadsázkou, což každý ví. Ale vykládejte vtip někomu, kdo předstírá, že je ještě větším blbcem, než je! Vysvětlujte mu, že když někdo řekne, že se na něco může vysrat, že to nemyslí doslovně, že netrpí hygienofobií a nenávistí k čistotě, že nepřipravuje fekální teroristický útok, že není nutné volat na hygienickou stanici, hasiče a policii…

Ještě častěji se jedná o ustálené slovní obraty, používané po generace staršími lidmi po mnoho desítek let, automaticky, bez přemýšlení o jejich doslovném smyslu, který už dávno nikdo nepovažuje za důležitý. Když někdo řekne bohužel, neznamená to ještě, že se hlásí k církvi, a že chce platit odpustky. Mnohé obraty prostě zastaraly, podobně jako zastarávají slova, protože se změnily okolnosti, a udržují se jen setrvačností. Ale tak už to v každém živém jazyce bývá. Často se jedná o obraty, jejichž smysl je pouze konverzační. Když se někoho zeptáte, jak se má, neznamená to, že se dožadujete citlivých údajů o jeho zdravotním stavu a finanční situaci.

Já osobně bych obraty, které jsou pak zneužity k ospravedlňování nenávisti „druhou stranou“, považoval za stylistické chyby. Uznávám, že se jedná o nepřesná vyjádření, ale zdaleka ne každý je schopen se vyjadřovat přesně, a i ten, kdo ano, ne vždy, neboť nikdo není tak pohotový a nikomu to „nepálí“ pořád na sto procent. Navíc si myslím, že ty obraty zdaleka nejsou tak nepřesné, jako když se třeba z důvodu „politické korektnosti“ nazývá sup jestřábem, vůl neokoněm, nebo když se v neolinnéistickém binomickém názvosloví nazývají procenta procentními body, peníze finančními prostředky, pravda konspirační teorií a senkrovna mozkovým trastem.

Ale ať už tyto obraty z jakéhokoli důvodu neznějí nejlépe, nikdy nebyly ve skutečnosti namířeny proti žádným menšinám, většinám či jednotlivcům, ale proti jejich nenávisti, jejich zločinnosti, jejich násilnosti, jejich nepřátelství. Lidé svou přirozeností nenávistní nejsou. Nenávistní jsou jen ti, co nám svou nenávist podsouvají – nenávistní deprivanti.

Tyto výroky nejsou ani nenávistné, ani nenávist nevyvolávají, protože deprivanti nás nenávidí tak jako tak. Nejsou ani v pravém slova smyslu záminkou k jejich chování, protože by se i tak chovali stejně, jejich chování je v podstatě bez udání důvodu. Jsou jen zneužity k ospravedlňování nenávisti těch, kteří k ní nemají žádný důvod, kteří trpí skutečnou fobií, nebo i to jen předstírají, aby obhajovali svou patologickou agresivitu.

Na úvodní otázku jste si už jistě odpověděli. To by museli přece zavřít všechny prorežimní rádoby novináře, spisovatele, umělce, filozofy. Ale zcela jistě budou pod jakoukoli záminkou zavírat ty, kteří jim nepřitakávají, kteří je nechtějí podporovat.