JIŘÍ JÍROVEC

To je taková zvláštní kategorie vztahů. Podnikatel má zájem, aby předmět jeho podnikání vzkvétal. Jinak by nejen vypadal, ale skutečně byl pitomec. Jsou samozřejmě případy, kdy se podnikatel pominul a podnik vedl zu Grund.

Podnikatelský záměr se málokdy shoduje se zájmem veřejným. Zde vstupuje do hry politik s výkonnou mocí, který obě hlediska poměřuje a nakonec (teoreticky) správně rozhodne. Většinou se ale vlk nažere a někdy i koza zůstane celá.

Do vztahu podnikatel-politik vstupuje lobbista a často i velké peníze. Politik se dostává do mrzuté situace, protože jedná s lobbistou, který je (často) výborně placen, kdežto jemu hrozí, že od stolu odejde s holou prdelí. Pocit zmaru vyrovnávají peníze, které politik najde v obálce mezi lejstry nebo jiné hodnoty, jichž se dočká. Obecně se tomu říká korupce.

Všimné může dostat třeba politikova milenka ve formě různých dárků. Politik, jemuž (ve srovnání s miliardáři) mizerný příjem otupuje chuť nakupovat, nemusí lozit po obchodech a riskovat, že ho bulvár nafilmuje třeba v Pařížské ulici.

Situace se komplikuje v okamžiku, kdy je politik sám sobě podnikatelem. Boj za kapitalismus s čistým štítem totiž přinesl termín „střet zájmů“. V jeho rámci politik nesmí cosi dělat, ale může to provádět.

Švejk u rozstříleného vagonu červeného kříže prohlásil:

Vono je vůbec moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každej zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh.“

Pravidla pro střet zájmů mají švejkovský charakter. Cosi se nesmí, ale zkouší se jak to udělat, aby se mohlo. To je případ svěřenských fondů, do nichž politik vkládá to, co vytvořil jako podnikatel. Tedy svůj majetek, který dostane zpátky v okamžiku, kdy odejde z politiky.

Nějaký unijní hlupák přišel s nápadem, že střet zájmu spočívá i v tom, že politik (například Babiš) „má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny, kterou vložil do svěřenského fondu“.

Jen naprostý idiot by přestal mít zájem na tom, aby si jeho majetek nevedl dobře.

Střet zájmů se ale může projevovat i opačně. V případě, že politik svůj majetek prodal, nemusí se chovat neutrálně, ale může podle své pozice způsobit, aby si jeho bývalý majetek nevedl dobře.

Střet zájmů se v Česku stal součástí politického boje. S jakou rozkoší posílají šmejdi svoje udání a vykřikují „Babiš“. Jejich úmysly jsou tak křišťálově průzračné, že v nich je jasně čitelná číslovka třicet. To jsou neklesající preference ANO 2011.