VÁCLAV HONS

Jakýsi žel

příteli smutku

něco blízkého

co leží za něhou

 

dvoutakt odpustků

z šeptajících rtů

 

andělské křídlo

motýlího podpisu

 

něco dalekého

 

červený běhoun

z bílých oblaků

 

Prázdný strom

umřel jsi nám

podřízli tě

jako starou krůtu

 

ve třinácti

už k dospělosti

mutuj

 

drahý strome

pět minut cesty

za naším domem

 

to bourání všeho

vzácného a křehkého

je na postupu

 

kůň kluše ale

nemá na kočár

 

není třeba

ke čtení mít lupu

 

homo hominid

lupus

 

ale

tvůj modrý stín

je tu s námi dál

 

chrání před sluncem

i před

přílišnou lunou

vzpomínky

v prázdných slovech

už neutonou

 

dál dětsky lezem

po jeho svalnatých

větvích

 

úpěnlivě čekáme

na přistání

strážných andělů

našich údělů

 

umřel jsi nám

podřízli tě

už nejsem dítě

 

snad než se setmí

v desateru

 

uslyším

ve vichřici

pegasovu peruť

 

Richter

nevěděl jsem

že budu tolik

žalmovat

 

ale ten kousek

klavírní partitury

který byl vepsán

skromným Svatoslavem

 

do mého

vzpomínkového

deníčku

se kdesi ztratil

 

rád bych si přehrál

ten vzácný motiv

 

snad by byl pro

i proti

 

byla to léta padesátá

čas v necelých

dvaceti chvátal

 

rychle rychle

kterým směrem se vydal

mistr richter

 

ne to není on

ani ten ani tamten

 

byl to tehdy

neskutečný koncert

v pražské knihovně

 

poznával jsem město

z prvního járu

filosofie

 

vzpomínám v slzách

na ten kousek partitury

už nikdy

takové setkání

 

už jen setrvalé

vzpomínkové pokání

 

kdykoliv slyším

nějaký úžasný klavír

vím že tam nahoře

jej pomáhá rozeznívat

on

 

velký richter

 

Psí seno

věta běta

ta ano ne ta

 

božena

v hromadě podvečerů

hledá zájmena

 

už nemohu být

první po bohu

 

ani druhý

příliš tuhý

 

na hoře

na hoři

 

na mezi

proti vesmíru

důlek po lásce

 

se v přirážení

vynoří

 

profil vymezí

 

taková slova

už do věty

nenos

 

je to psí seno

 

Čísla

ach bože než umřu

i když jsem mrtev

zahrajte mi

tu árii z belliniho

 

ať se mě dotkne

ta nebeská

sopranistka

 

tak krásná smrt

tak na výsost jistá

 

vstanu z mrtvých

i bez tvé pomoci

 

bože bože aspoň

ještě dvě maličká

čísla

 

Sebeklamy

mazlím se

se svými

vzpomínkami

 

holota zpívá

že je drahota

 

už vím

že bůh není

nad zemí

 

strašák dozelí

mrkev nadělí

 

doba je taková

že až doslova

 

on je v pekle

jen v třetí osobě

 

slavný procházka

kráčí

od národního

po mostě

 

už trochu vykostěn

 

na ulici potkávám

milostné

sebeklamy

 

v dražbě volej

olej

 

ale chybí

zlacené rámy

 

se vzpomínkami

stále tak sami

 

Meze

neústupnost

ústupků

odpuštění

odpustků

 

celé desatero

s božskou

kterou

 

pluh táhne

za pluhem

jsem tu jen

podruhem

 

rozorávání

současnosti

 

věčnost pod

dluhem