KAREL SÝS

Lenost patří k vlastnostem, kterou se rodiče a později vychovatelé snaží vymýtit.

Na druhé straně lenoši i mnozí nelenoši tvrdí, že to přece byla právě lenost, která přinutila protočlověka vykřesat oheň, opékat maso, stavět chýše a později i katedrály. Katedrály? Jistě, přece se lenoch nebude za bohem trmácet do horoucích pekel, když ho může pohodlně chovat pod přístřeškem!

Zatímco se notoričtí pracanti a dříči bez fantazie hmoždili s obrovským břemenem, lenoch vymyslel kolo. Kolo, motocykl, automobil, letadlo…

Vždyť přece létat je tak snadné! Sedět či dokonce ležet, čučet do nebe a hle: pták mává křídly. Proč by jimi nemohl mávat člověk?

Lenošení nemá daleko k snění a každý uzná, že bez prvotního snění není druhotného jmění.

Jan Hebnar nelenil a napsal STRUČNÝ MANUÁL ÚSPĚŠNÉHO LENOCHA se slibným podtitulem Jak dostat od života, co chcete. Nakladatelství GRADA nelenilo a knihu vydalo.

Koho by snad napadlo, že jde o nevydařený vtípek nebo dokonce o podfuk, toho vyvede z omylu už autorův životopis – vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a MBA na univerzitě v Pekingu. A Číňané, jak uznají i Čecháčkové, jsou všechno jiné, jen ne lenoši.

Čtenářům zvyklým na pohodlí bude jistě konvenovat obrázek hned na obálce. Je na ní přilepený útržek „Úkoly na dnešek“ a poznámka „Nedělat nic“. Jenže to platí jen na první pohled. Větička „Nedělat nic“ je totiž razantně přeškrtnuta, takže si vyberte!

Jsem dost líný na to, abych z knihy obsáhle citoval. Jistě nebudete líní a knížku si poběžíte (samozřejmě pomalu) koupit.

Jen pro zajímavost ocituji několik vět z kapitolky nazvané Vztahy.

„Když před více než 80 lety začal tým vědců na Harvardské univerzitě sledovat nahodile vybraných 724 amerických mužů, ani oni sami nemohli tušit, že tahle studie vstoupí do dějin sociologie… Představte si, že máte taková data – že vidíte, jak se vyvíjel život 724 lidí, kam to ‚dotáhli‘, co vlastně dělali, s jakými problémy a nemocemi se potýkali, jak jsou v životě šťastní a spokojení. A teď si položte otázky: Na čem jejich životní štěstí může záviset? Na tom, jak jsou bohatí? Jak jsou zdraví? Jak jsou úspěšní? Nikoli. Štěstí a spokojenost těch 724 lidí se nejvíce odvíjela od jediného kritéria – zda měli (nebo mají) kolem sebe lidi, které mají rádi a kteří mají rádi je. Tedy od toho, jak dobré a silné vztahy v životě měli (nebo mají, protože 70 z těch mužů je stále naživu). Takže první zjištění je jasné: Náš pocit štěstí a spokojenosti přímo souvisí s kvalitou (nikoli kvantitou) vztahů, které v životě máme.“

Jak to souvisí s lenošením? Promiňte, už jsem toho dnes napsal dost a Lenora mi radí, abych další studium nechal na čtenářích.

Rád ji poslechnu, udělám si kafe a budu koukat do nebe, zda tam náhodou neobjevím nějaký nový, ještě jednodušší princip létání!