KAREL SÝS

Stanislav Lem v knize Rýma, napůl detektivce a napůl science fiction, vydané polsky v roce 1976 a v češtině v roce 1978, tvrdí:

„Fašismus už je přežitek, primitivní diktatury také, aspoň v Evropě, ale na extremistický teror neexistuje účinnější prostředek než preventivní likvidace aktivistů. Přímou profylaktickou vraždu si demokracie dovolit nemůže, ale může přimhouřit oko nad provládní úkladnou vraždou s omezenou odpovědností a pod diskrétním nepřímým dohledem. To už není ta stará vražda v kápi, represe zaštítěná státem, nýbrž konstruktivní teror na základě plné moci. Doslechl jsem se o jednom filozofovi, která navrhuje totální uzákonění násilí.

Už de Sade se vyjádřil, že to je právě ta absolutní svoboda.

Ústavou se zaručí svoboda demonstrovat zrovna jako svoboda manifestovat, a protože existuje více sil zainteresovaných na udržení statu quo než na jeho rozvrácení, pořádek vyjde ze střetnutí obou extremismů vítězně, i kdyby snad došlo k něčemu, co by se podobalo občanské válce.“

Nepřipadá vám, že přesně předpověděl svržení Fica ve Slovenské republice i situaci, v níž se v těchto dnech nachází frustrované, podváděné a za chrta dané Česko?