JAN KRISTEK

Po sedmdesáti sedmi letech jsme se opět dočkali Václaváku plného hajlujících kolaborantů. Dočkali jsme se toho, že na výročí obsazení nacisty, 15. března byli všichni cestující v podzemí pražského metra po celý den z ampliónů terorizováni hlasem primerátora Čurdy: „Vzdejte se, nic se vám nestane!“ Podobně jako parašutisté v podzemí krypty pravoslavného kostela v Resslově ulici. A aby byli poturčenci lepší Turka, byla na jeho rozkaz vyvěšena nacistická vlajka nejen na radnici, ale byly nacistickými fangličkami ověšeny i tramvaje.

Abychom to lépe „skousli“, vykládají nám, že za tím vším stojí mladí, inteligentní, vzdělaní lidé – za kterými stojí ještě dětinštější „kníže“ a Sereš. Vzdělání je za dnešní amerikanizace školství, která postupuje mílovými kroky, nahrazováno certifikovanou nevzdělaností, nejtypičtějším titulem se stává MBA, Master of Business Administration, tedy řidičák na xerox. – Kdyby se v průzkumech veřejného mínění nesoudilo podle toho, jestli někdo získal či si koupil nějaký titul nebo ne, ale třeba podle toho, jestli zná nebo nezná malou násobilku, došlo by se asi k trochu jiným výsledkům.

Konflikt mezi mladší a starší generací tu byl vždycky. Byl dán tím, že měly každá trochu jiné informace, trochu jiné zkušenosti. Dnešní konflikt je dán tím, že mladá generace nemá informace žádné. To je něco, co tu ještě nikdy nebylo. Dnešní dobu bychom mohli nazvat docela dobře dobou postinformační. Jen následkem takové naprosté absence informací a zkušeností se mohla k takové moci dostat partička, která se zhlédla v uniformách SS, pro svou nevzdělanost je považovala za pirátské a začala si tak říkat. I když později si někde dohledali, že svastika je symbolem Slunce, a začali si říkat sluníčkáři.

Pokud jde o ten hajlující Václavák v roce 1942, který nám byl přehazován tu proto, abychom se za sebe styděli, jindy proto, abychom byli na sebe hrdí a na tuto „tradici“ navázali, v Praze žilo již před obsazením nacisty kolem padesáti tisíc Němců, kteří se už před válkou z víc než 90 % k nacismu hlásili, později pod tlakem ještě víc (v okupovaném pohraničí 98,9 %). Takže nám vychází, že minimálně polovina z těch hajlujících Čechů byli ve skutečnosti Němci. V této věci tedy také došlo k posunu – dnes už si s hajlováním vystačí Češi sami. Hlavně ti mladí, inteligentní, vzdělaní…

I když tak úplně sami zase ne. Chování této páté kolony a jejich prohlašování se za nadřazené rozhodně nepřipomíná henleinovce náhodně. Je tu silné personální a finanční propojení na „sudetské“ (a jiné) nacisty, akce jsou organizovány s jejich pomocí ze zahraničí. Svoz (neo)nacistů na demonstrace organizují (neo)nacistické strany, jejichž někteří nezasvěcení členové proti tomu i protestují. Demonstrující, často placení, jsou jen nástrojem sloužícím k destabilizaci společnosti, jejímž konečným cílem je „konečné řešení české otázky“.

Za první skupinu určenou k likvidaci dnes označují „lidi nad čtyřicet“, tedy ty, co ještě stihli získat nějaké skutečné vzdělání a zkušenosti, a ne jen „virtuální“. Lidi, kteří ještě zažili dobu, kdy propaganda, dezinformace a cenzura nebyly tak sofistikované, a tak se mnozí z nich naučili vidět skrz ně a za ně, číst mezi řádky, chápat narážky, byli zvyklí všechny informace prodebatovat s přáteli, protože se tehdy ještě lidé navštěvovali, scházeli, komunikovali, a díky tomu si dokázali udělat ucelený obraz, vidět věci v souvislostech, tedy být v obraze, a ne jen „in“.