JIŘÍ JÍROVEC

Ve Sněmovně létala čísla. Miliardy, hodiny a roky. Prý bude rychlodráha z Prahy do Drážďan s odbočkami na Louny a Most. Za hodinu nebo tak do Drážďan. Studie proveditelnosti začne co nevidět, pak se cosi naplánuje a až budou vypořádány námitky rozesíračů jakýchkoli projektů, bagry a razící štíty se dají do díla.

„Předběžné investiční náklady české strany projektu včetně odbočující trati do Loun a Mostu jsou přibližně 137 mld. korun. Dle současného stavu projektové přípravy lze předpokládat zahájení realizace pilotního úseku v roce 2028 s ohledem na potřebu dokončení hlavní sítě do konce roku 2030. Zahájení realizace přeshraničního úseku Ústí nad Labem – Drážďany s přeshraničním krušnohorským úpatním tunelem je předpokládáno rovněž do roku 2030, a to v návaznosti na spolupráci s německou stranou. Vzhledem k dlouhému tunelovému úseku – tunel délky asi přibližně 26 km – je předpokládáno zahájení provozu tohoto úseku v roce 2037.“

Dráhu bude otevírat pátá vláda, která přijde po té současné. Předcházející odstavec je ze stenografického záznamu interpelací z 30. května 2019. Otázka padla a ministr žvaní o budoucnosti, která ho nezajímá, protože sám nemusí přežít rok 2021.

Nikdo se neptá, proč takovou stavbu potřebujeme. Kdo a za kolik bude tím vlakem jezdit? Kdo potřebuje být za hodinu v Drážďanech?