PETR ŽANTOVSKÝ

Pokoušení

Jednou to všechno sečteme:

proutěné noci

a posečená rána

 

Z tribun budou jako vždy padat leda

samé suché věcné

přesýpací pravdy

Jednou jsi nahoře a pak už navždy dole

Stačí převrátit a stáhnout z kůže

a už je z tebe občan jaksepatří

Ohoblován do hranata

vložen do krabice

převázán lepenkou

a orazítkován

 

Všude kolem utíkají

tiché stíny minulých

hledajíce Boha

a přívrženství mnohá

Kličkuješ mezi nimi

v protisměru

zatím ještě

Kam jste spolu došli:

Hrabství hrabivé

a panství panovačné

a vždycky v šeru

Zpomala se budeš tady učit

potěžkávat svět

a závidět

Tak pokládají se otázky:

jak nové krky pod staré meče

 

Každý je spolu sám

ale prý jsme to pořád my

na slepé cestě ke hvězdám

nebo jen zpátky na stromy

Co najdeš v tichu?

Jen krajinu smíchu

Leč v příštím životě

pramálo zbylo tě

snad chmýří na plotě jizvy a hněv

Sňali už tvůj portrét ze všech ráhen

a teď se směje ti i oni

ale už ne Bůh leč jáhen

Velký pátek pozlátek

a ten černý vzadu oteklou má bradu

Všechno je do černa

slunce i lucerna

 

Z cizího pokoje vyveden bez boje

Adame Žebro dej

ať vykvete z něj růže

Co zbyde na prodej?

Jen hadry kosti kůže

Perverzní chladná krása

ledovcových polí

Z mlhy vystupují

mohyly cizích příběhů

Podivní zástupové: kámen a strach

Dál na sever už zas jen Bůh

svým křikem rozřezává vzduch

 

A úplně nakonec

zvoníci se vrátí ke svým zvonům

a hodináři k orlojům

Ti i o i chudší o poznání

že svět už tu někdy byl

smýčen a oprašován

zkoušen a pokoušen

jako jsou dnes oni

 

Abych to nezamluvil

Smrt je ta jediná věc

která děje se ti vždy naposled

aniž by kdy děla se ti poprvé

Třeba tak nějak na zkoušku

Ba ne Zhasne se a je šmytec

I té Mahlerově symfonii která

poháněla talíř tvého gramofonu

ještě před pár takty

trochu dýchavičný ale dosud nachlup přesný

jako hodně staré hodiny

z doby kdy ještě záleželo na čase

a čas nebyl ke koupi a prodeji

jako je dnes doba

 

Má ještě jiná prvenství

ta bílá holka co vždy vchází zadním vchodem

protože vepředu už se tísní okounící sběratelé

šťastných konců a historek převeselých

aby se do novin pak vyjádřili

Měli jsme ho v úctě“ nebo „Byl tak nevšední“

a jiné historické pravdy které místo tebe

vejdou do dějin

 

Abych to nezamluvil

Ona bílá všeumělka způsobí

že ti co opravdu tě měli rádi

budou mlčet Mnozí navždy Třeba i ze strachu

Jeden nikdy neví co se kdy a proti komu

ze kterého šuplíku vysouká na světlo boží nebo jaké

A ti které jsi neznal nebo znát dokonce nechtěl

To budou ti praví kdo si časem na tvých verších

na tvém životě i na tvé smrti vyrobí své doktoráty

Dokatedrují tě do věčnosti ale jiného než kdys chtěl být a byl

Jenže ty jediný už do toho nebudeš mít co mluvit.

 

Nakonec ten stín To bílé nic

na konci slov a na dně sklenic prkenic

a jiných věčných přízemnic

podá ti ruku V druhé razítko

Kde máte vyplněnou žádost člověče?

A kde zaplacené vstupné na tu trachtaci

co nastane aby se svět konečně dověděl

i o vás alespoň něco nového?

 

Asi ti nezbyde než zavřít oblohu

oholit předvčerejší strniště

a nalít do poháru jed

Můžeš mu říkat Merlot nebo Cabernet

a trvat na tom že i Sókrates byl přeci sťat

Budeš aspoň jednou režisérem

kusu který psali jiní jinde

a dost možná pro jiného

 

Až spadne opona publikum rozejde se

otráveně mlčky bez jásotu

Kdo by se konečně chtěl ohlížet

do zmizelého okna za nejsoucím

jenž byl o to větší čím déle netrval?

 

Dialektika

Lžou ti co nevědí protože nevědí

Lžou ti co vědí neboť vědí

Lžou bohatí aby jen bohatli a chudí aby nechudli

Lžou osamělí protože se bojí samoty

Lžou ti co jsou součástí davu protože – ničeho jiného nemajíce

třesou se o svůj vyšlapaný důlek v dlažbě náměstí

Lžou ti kdo mluví k davům protože vědí že lžou

a též vědí že prodávají vlažnou vodu

Lžou ti kdo mluví k zrcadlu aby si nacvičili lhaní davům

ti lžou obzvlášť důkladně protože kdo neumí čumí

Lžou ti co staví barikády i ti co je pak bourají

aby vzápětí postavili jiné větší věčnější

Lžou ti co věší odpadlíky i ti co z nich pak činí svaté

Lžou ti co píšou dějiny i ti co je pak přepisují

Lžou vítězové poraženým i poražení vítězům

ti jediní se shodnou: porážka je vítězství a vítězství není porážka

Lžou gauneři i svatouškové Navzájem si prohazují role

aby se jim lhalo jaksi více k věci Obeznámeně a proto hladce

Lžou ti co jim lež stačí k vysvětlení všeho

Lžou i když jim náhodou není lháno neboť co kdyby

A tak se na té velké krásné všeobjímající lži

staví katedrála zasvěcená pravdě.