JIŘÍ JÍROVEC

Zvyk upalovat čarodějnice je spojen s katolickou církví. K tomuto nakládání s povětrnými ženami, které létaly na koštěti obcovat s ďáblem na čertových a jiných kamenech, se tato církev již nehlásí. Existuje totiž podezření, že víc než o chlípné představy sexuálně deprivovaných kněží šlo o majetek, který po hříšnicích zůstal.

Věříme, že motiv očisty plamenem existoval již před vznikem naší judaisticko-křesťanské civilizace. Zatím zjištěné stopy vedou daleko před Sámovu říši. To je z hlediska současného poznání významné, protože předurčuje naše zakotvení na Západě.

Základem naší víry je známý příběh, který je bohužel do našeho povědomí podsouván, a to již od kolébky, jako pouhá pohádka.

Připomeňme si, o co jde: Hänsel a (v originále und) Gretel je dvojice tápající v nevědomosti, symbolizované hlubokým hvozdem. Oslabení a hladoví spatří v temnotě světlo, znamenající naději a spásu. Vydají se za ním a dojdou ke stavení vonícímu perníkem.

Netuší, že padají do osidel ďábla. Jeho rekvizity jsou vždy součástí stejného triku. Perník, nabízející přežití, je nutně staršího data než jablko, použité v pohádce o naplánovaném vyhnání Adama a Evy z Ráje. Hladový člověk touží po nasycení, ne po poznání čehosi neurčitého.

Intuitivní schopnost Hänsel a Gretel odlišit dobro a zlo má základ v jejich každodenním boji s chudobou a nehostinným životním prostředím. Biblická dvojice Adam a Eva byla naopak vystavena nesnesitelné lehkostí přebývání v blahobytném Ráji. Teprve za jeho branami zjistili, že bůh a ďábel často jedno jsou, aby dotáhli různé války a čertoviny až do konce.

Ďábel našeho příběhu byl ohyzdného vzhledu a neurčitého pohlaví. Hladem halucinující dvojici se ovšem jevil jako vlídná stařenka, přímo se třesoucí na dobrotu. Poznámka o vykrmení byla skrytým varováním pohanského boha: Opatrnosti nikdy nezbývá a proto Hänsel und Grete ďáblův úmysl odhalí.

Do původního příběhu se postupně vloudily středověké prvky. Přibyla macecha, která se chce zbavit nevlastních dětí a objevují se tehdy módní jména Jeníček a Mařenka. Popis smrti babizny zcela potlačuje původní výzvu, aby se potomci Hänsel a Gretel vydali za světlem a očisťovali svůj svět.

Katolická církev vykradla z příběhu plamen, který byl v duchu středověké krutosti proměněn na nástroj likvidace nežádoucích žen.

Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Život upálených nešťastnic se nedá vrátit, ale je nutné trvat na omluvě za spáchané zločiny a na navrácení symbolu naděje následovníkům dvojice Hänsel a Gretel.

V současné době se zvažuje podání žádosti o registraci skupiny, jejíž víra se opírá o věrohodnost příběhu Hänsel a Gretel a zejména o jeho hluboké humanistické hodnoty. V budoucnu bude předložen i požadavek na spravedlivé finanční narovnání, které zajistí ústavou zaručené právo na existenci obnovené církve a její odluku od státu.