BEDŘICH STEHNO

Nejde mi z hlavy

Chopinovo srdce

ponořené do nádoby s koňakem

a zazděné ve varšavském kostele

svatého Kříže

 

Nejde mi z hlavy

ta dívka v rozevláté sukni

tančící rock ve studentské menze

která měsíc nato podlehla meningokoku

 

Nejdou mi z hlavy

rozesmáté oči lidí

které jsem potkal

v jejich šťastných chvílích

nebo o kterých jsem slyšel

 

Nejdou mi z hlavy

mé dny

ani ty na které jsem dávno zapomněl

ale které si nesu pořád v sobě

 

Nejdou mi z hlavy

děsy a běsy dějin

ani všechny šibřinky

koláčky všechna ta uzdravení

a tance

 

Snad nejvíc mi ale nejde z hlavy

modrá fotka Země

pořízená z Měsíce

na které po Chopinově srdci

v nádobě s koňakem

zazděné do pilíře kostela

svatého Kříže ve Varšavě

není ani stopa

 

Myslím na své staré básně

a divím se vlastním metaforám

Dneska mě takové nenapadají

 

Sedím u kávy v Pařížské ulici

kolem luxusních obchodů

se vznášejí ženy jak třpytky

déšť smývá z chodníků prach

 

Jara je letos málo

poezie ještě míň

i bezdomovec promočený lijákem

vyžebral méně

 

Myslím na své staré básně

třpytky se na chodníku vyhýbají několika feťákům

a mně se vybaví v paměti

banální verš mé mladistvé básně

kterou jsem tenkrát

spálil plamínkem zapalovače

 

Svět je hořká čokoláda

 

Jsme zrnka

nasypaná do kávového mlýnku

Jsme voda

padající v kapkách z lopatek mlýnského kola

Jsme vzduch

tlučený křídly

letícího motýla

 

Země nám podává dalamánek

Obloha nabízí ptáky

Stromy stín

 

Vychází to

tak nějak

fifty fifty

 

Jen ten konec

je nějaký divný

 

Něco mezi cosi a nic

 

Když ale přichází večer

a začne se stmívat

nikdo neumí vyhlížet příští den

 

tak jako my

 

Když u moře

nastanou letní dny

vyplouvají na hladinu štíhlé plachetnice

příděmi míří do zrcadel a střepů

na křídlech padáků

plují vzduchem opálení chlapci

a křivolaké uličky osad

darují nezištně stín

tehdy

 

lidem u kavárenských stolků

taje v kalíšcích zmrzlina

sklenice vody se rosí

prsty rozplétají

 

a všichni říkají

Krásné dny

 

a nikoho ani nenapadne

že možná právě teď

vychází z nedaleké Getsemantské zahrady

 

jakýsi

 

Jidáš

 

Jen někdy se podaří

napsat dobrou báseň

 

Jen někdy

cvrnkneme kuličku štěstí

přímo do důlku

 

Jen někdy

položíme své srdce na dlaň

a dáme ho všanc

pro potřebnou věc

 

Zdá se

že všechno

je jen někdy

Ale

 

na fresky toho moldavského malíře

kterými vyzdobil stěny

dvacet roků nepoužívané márnice u Tábora

a pod které napsal

 

Pamatuj na život!

 

bychom neměli zapomínat

 

nikdy

 

Stál jsem na okraji Vesuvu

a žasl jsem

 

Vešel jsem do sálu Ermitáže

mezi obrazy impresionistů

a oslepl jsem

 

Hleděl jsem na Michelangelovu Pietu

v bazilice svatého Petra

a uvěřil jsem

 

Prožil jsem dny

byly jak stůl s bílým ubrusem

stál uprostřed zahrady

na něm sklenice grepové šťávy

kolem hráči s kartami v rukách

jak varovnými listy osudu

ale necinknuté

u stolu nebylo slyšet „malá dává“

protože se to rozumělo samo sebou

jako se rozumělo

že nezáleží na tom

jak je hra dlouhá

ale jak je zahrána

 

prožil jsem takové dny

 

a byly nade vše