JOSEF ONDROUCH

Všezahrnující panství světových rozměrů se stalo poprvé atributem viktoriánské Británie. O impériu se psalo a mluvilo už u Benátčanů, ovládajících pomocí obchodu a své floty velkou část světa. Impériem dodnes nazýváme Řím Césara, ovládající legiemi tehdejší svět od Mezopotámie až po Anglii. Ale o Benátkách, ani o říši Římanů nelze hovořit jako o skutečně světovém impériu. Teprve tam, kde pohasla sláva neporazitelných římských legií, v Británii, kde opanovali světový obchod i s námořní mocí Benátek, vzniká impérium, nad kterým nikdy nezapadalo slunce.

Supervelmoc se skví světovým panstvím a je na svůj imperialismus hrdá. Představuje centrum světa nejen obrovskou mocí. Ztělesňuje ji především její základ pro Británii svobodný, pro jiné ale spíš vnucený, je omezující světový obchod a hlavně obrovské, ničím neomezené, zcela nad jiné panující obchodní a především válečné loďstvo.

Imperialismus zrodil průmyslovou revoluci, ale zplodil dvě strašné světové války. Nikdo se k němu otevřeně zvláště v této válečné souvislosti už nehlásí. Po zkáze reálného Brežněvova socialismu a na něm stojícím a s ním padajícím Varšavském paktu, vyhlásili také definitivní konec imperialismu tohoto typu. Nastoupil kapitalismus s lidskou tváří. Lásce, přátelství, spolupráci, skutečné demokracii a svobodném rozvoji člověka a jeho společenství už nemělo nic stát v cestě. Vše sliboval svobodný trh volného pohybu zboží i lidí bez hranic a měla skončit omezení vztahů mezi zeměmi světa. Ale že se tak nestalo, je na bíle dni. Světová moc soustřeďující se v jednom centru dál existuje v podobě imperialismu USA.

 

Impérium světového četníka

Opět se vyznačuje mohutným a stále rostoucím válečným potenciálem. Kde jsou naděje, že dojde k zániku NATO a že světovému demokratickému řádu, rozvoji obchodu, svobody a demokracie bude role světového četníka cizí. Z euforie vzešlo zklamání, když místo všeobecné svobody, míru, spolupráce a demokracie v multikulturní společnosti nastalo nepřátelství, rozhořely se nové kruté války, z nenávistí vykvetl teror nemající obdoby. Vše tohle se soustředilo na jedinou supervelmoc, impérium a světového četníka v jednom, na USA.

Milníkem na této cestě, uzavírajícím minulost, ale dnes v roce 2019 můžeme říci i předznamenávajícím budoucnost, se stalo 11. září 2001. Teroristický útok vymazal během několika hodin Světové obchodní centrum v New Yorku a stál bez vypovězení války téměř 3000 životů brutálně zavražděných amerických občanů. Uběhlo téměř 20 let a stále není terorismu konec, ale vzrůstá. Vzešel a má stále kořeny finanční a hlavně ideové, ale i mocenské a vojenské v Saúdské Arábii. Ta je jedním z nejbližších spojenců Spojených států. Příčiny i důvody dalšího pokračování této aliance moci USA spolupracující přes další existenci terorismu a jeho podpoře v ideologii islamismu i otevřené války nejzřetelněji v Afghánistánu, poněkud skrytěji v Jemenu, ale i na mnoha dalších místech světa, jsou více méně známé. I proto není účelem tohoto článku se tomuto rysu pokračujícího imperialismu podrobněji věnovat.

Aniž bych si činil ambice objevitele či dokonce analytika, chci upozornit na ne úplně nový, ale doposud téměř zcela ve skrytu vystupující imperialismus, snažící se ovládnout svět doposud zcela nebývalým a pro mnohé skrytým způsobem. Světové impérium vzniklo a dál se nebývale rychle rozvíjí. S využitím prostředků nové, tentokrát vědecké a excelentní rychle v praxi uplatňované technologie to jde bez použití zbraní a mnohdy dokonce až s nadšeným souhlasem ovládaných obětí; i nás občanů Česka.

 

Centrum světového dohledu

Imperialismus starého typu, který ještě dosluhuje, byl založen na bázi průmyslové revoluce ve spojení majitelů továren, revolucionizujících válku jako masové vraždění, s fascinující až bezhraniční mocí kapitálu, zvláště finančního. Dělo se tak s příslibem blaha, svobody a prosperity. Totéž bylo i v užití výkvětu vědy a její aplikace v technice a průmyslu v podobě atomové smrti nic netušících občanů Hirošimy a Nagasaki. Vymazání dvou měst se ale naštěstí stalo i výstrahou všem, kdo by chtěli nesčetněkrát účinnější existující atomové a vodíkové pumy použít znovu. Při neexistujícím monopolu a v mocenském patu stále modernějších arzenálů, hrozí, že by zahynuli i agresoři a že by mohla zaniknout celá naše Země.

Ani vědomí všeobecné zkázy nevede k zastavení dalšího zbrojení a hromadění arzenálů masové sebevraždy. Ještě je čas, aby se nedostaly tyto prostředky absolutní zkázy do rukou islamistických fanatiků umírajících permanentně ve víře, že sebevražedný útok je dostane jako mučedníky přímo do péče vybraných 72 panen Alláhova nebe. Naštěstí i vrcholný klérus Saúdské Arábie je spokojen s pohádkově zajištěnou pozemskou existencí a na víru v předčasné nebe nedá; tím krmí jen zfanatizované věřící a teroristy v akcích, které vládnoucí královskou smetánku Saúdů přímo neohrozí. Konečně, proč by měli zbytečně riskovat, když vědecká a průmyslová revoluce nabídla další rozmnožení jejich ráje na zemi těm, kteří na to mají. Prostředky této nové, převratné revoluce v ovládání lidí, za jejich až nadšeného souhlasu, se vládcům přímo nabízejí. Tímto zázračným prostředkem je vytváření všeovládající neviditelné světové sítě.

World Wide Web zkráceně WWW nebo ještě lépe WEB, v češtině „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“ je označením pro prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu. Na první pohled požehnání, dávající nám pocit svobody, neomezené komunikace, máme-li na to jazykově, v přátelských vztazích s celým světem. Ale ouha, někde se stala přece jen chyba.

Tak třeba: Chodí vám vyděračské emaily, že existují videa o vašem intimním styku s milenkou, s číslem účtu, na nějž máte převést požadované tisíce; když zaplatíte, příští požadavek znásobených tisíců bude stále větší? Stal jste se obětí vyděračů, kteří důkazy o vaší nevěře třeba nemají; anebo mají? Skutečně mohou mít! Třeba pomocí vašeho nového skvělého super počítače Dell, kterým si potají promítáte pornografická povzbuzení vaší potence. Také supermoderní kamerový systém, který vás má chránit, obsahuje možná zpětnou vazbu, která dohlíží na vás a dokumentaci přenáší nepřetržitě do vybrané sítě serverů. Ta existuje už desítky let a je celosvětová. Vše pro ně zajímavé pomocí algoritmů nyní v kombinaci s umělou inteligencí (AI) komplexně a přehledně ukládají. Perfektně na vás dohlížejí.

Záznamy serverů, podle požadavků programátorů a jejich šéfů, i těch nejvyšších v politických a mocenských pozicích, využívají ne k vaší ochraně, ale k tomu, aby vás mohli lépe ovládat, aby na vás měli možnost bez vašeho vědomí dohlížet; a i když nebudete souhlasit, aby měli dost prostředků k vašemu zastrašení, k ovládnutí bezmocných.

Existuje takový, dokonce už trvaleji funkční světový dohlížitel a dokonce v rukou hlavního protagonisty svobod, demokracie a ochrany lidských práv ve Spojených státech? Nebo je to jen lživá dezinformace těch, kteří v daném oboru nové vědecké a technologické revoluce ve svobodné soutěži na USA nemají? Pokouším se jako proruský či pro čínský troll z hlouposti nebo i z pouhé dobré vůle očernit Američany já? Ani jedno ani druhé. „Permanent Record“: zjednodušeně „světový dohled“ od prvopočátku iniciativy vychází z nařízení a legalizace samotným prezidentem Georgem W. Bushem. Začal hned po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu. Že nejde ani zdaleka jen o ochranu před terorismem, ale o světový dohlížecí a špionážní systém USA, uveřejnily poprvé New York Times, když z autentických zpráv pracovníků National Security Agency (vůdčí špionážní agentury NSA) vyplynulo, že prvořadým úkolem není bezpečnost USA a obrana před terorismem jejich občanů, ale naopak dohled nad nimi a špionážní dohled nad ostatními státy světa. Vybranými cíli se stali vrcholní politici i těch nejbližších spojenců USA.

Legální základ tohoto přísně tajeného a i když odhaleného, dones popíraného programu světového dohledu a špionáže USA, byl autorizován prezidentem USA G. W. Bushem v tzv. President Surveilliance Programu. V PSP zmocnil prezident superšpiony v NSA k celosvětovému dohledu na www s využitím všech nejmodernějších prostředků IT špionáže. Jak se ukázalo, tomuto dohledu jsou vystaveni protiústavně i občané USA. O odposlouchávání Angely Merkelové i všech ostatních špičkových spojenců USA je toho známo tolik, že je přebytečné to opakovat.

Novinkou pro mnohé, spíš pro většinu, bude do podrobnosti rozpracovaný a fungující systém špionáže USA, dopadající na vše významné v nějaké pro USA významné souvislosti ve světě. Samozřejmě nejde o dohled nad tím, že si utajeně a třeba za zády manželky s milenkou promítáte pornografii. Možná by to stálo za záznam, ale to byste musel být vydíratelným politikem, ministrem, kandidátem na prezidenta nebo aspoň vlivným novinářem. Potom si buďte jisti, že jste sledováni a vaše „hříchy“ jsou pro případné použití pečlivě a systematicky tříděné ukládány do Permanent Recordu amerických tajných služeb. Vyšlo o tom už dost svědectví, tzv. Whistlebowers, svědeckých výpovědí odvážných informátorů z US tajných služeb, kteří i přes hrozbu tvrdého postihu poskytli informace do tisku a dalších médií. Nejznámějšími jsou ti, kteří spolupracují s novináři anglického deníku Guardian.

 

Imperiální trojka USA

Pětice amerických superšpionů by byla jen bezmocnou smyšlenou romancí na způsob britského Jamese Bonda, pokud by neměli k dispozici světovou síť w.w.w. a nám všem sympatický, námi všeobecně využívaný internet. Ale ani ten by nebyl k dispozici k nezákonnému lovu pro NSA, CIA, vojenskou špionáž a dalších 14 agentur špionážní komunity USA, pro tisíce jejich špionů rozsetých v počtu obvykle od 1 do 5 a více po všech amerických ambasádách v celém světě; obvykle ve funkcích atašé: vojenský, kulturní, sportovní, tiskový a bůh ví jaký další přidělenec. Toto tradiční a poměrně dost průhledné diplomatické krytí je významné méně než další stovky špionážních expertů, obvykle špičkových IT odborníků, kteří jsou s ambasádami spojeni volněji anebo vůbec. Jsou zaměstnanci nadnárodních Američany ovládaných společností jako třeba Dell. Jejich výkvět je přímo v řídící pozici vůči tomu, co jim perfektně slouží a co se lze nazvat Americkou imperiální trojkou. Jsou to Google, Facebook a Amazon.

Tento triumvirát, který téměř každý z nás využívá, je doplněný, usměrňovaný a ve skrytém systému koordinovaný a řízený Americkou IC United States Intelligence Community (IC), skupinou v 17 odděleně formálně samostatně působících vládních vyzvědačských agenturách.

Také já používám stejně jako miliony jiných po celém světě denně Google a pravidelně Amazon. Třeba k nákupu knih: Teď jsem jich právě koupil pět v Anglii a USA. O Edwardu VII., anglické králi, který miloval ženy, ale také Mariánské Lázně. Psalo se o něm moc ve 20. létech minulého století. Nebyl ale přítelem těch Němců, kteří způsobili Velkou válku a protože měl i četné židovské přátele, tak se o Edwardu v euforii tehdejší podpory pana Hitlera a pak kupodivu až podnes nenapsala téměř ani řádka. Teď Edwarda znovu objevili. Chci přispět i u nás. Napsat knížku a rozptýlit nesmyslné bludy, které o tomto velikém anglickém králi dodnes šíří i v Mariánských Lázních, kde žiji a za jejichž patriota se považuji.

Amazon i Google jsou jako zdroj informací vynikající. Jsou jasnou světovou jedničkou. Ale jejich superslužby skryté v systému špionáže a imperiálního dohledu světového četníka USA mi vadí. Chtěl bych věřit, že se těchto služeb špionáži zbaví. Pokud jde o Facebook, ten, ač jsem registrován, nepoužívám. Vadí mi nejen, že neplatí miliardy na daních, že je součástí americké superšpionáže, ale také že je prostředkem k organizování pokusů o odstranění parlamentní demokracie, prostředkem pro organizování pouličních lynčů na zvolené politiky; třeba i našeho premiéra, prezidenta a ministry spravedlnosti, kultury atd. To považuji za nezákonné, ale i neetické, nemorální a nepřijatelné. Zřejmě když jde o miliardy, morálka nemá v kšeftu, v tom špinavém, co dělat. USA v tom mají tradici. Jejich IBM vybavovalo špičkovým systémem sledování na tehdejší světové úrovni německé Gestapo, k čemuž není snad nutné dodat vůbec nic; jen snad připomenout, že ze Spojených států vydělávaly podobně špinavě na válce i další firmy.

O Permanent Record(u) amerických tajných služeb se necítím být povolán natolik, abych podal podobně úplnou zprávu, jak by si to tahle nezákonná činnost významné částí administrativy USA zasloužila. Udělal to ale beze zbytku na úrovni špičkového odborníka v IT, několikaletého znalce a vedoucího činitele v koordinaci oněch 17 špionských organizací USA, zaměstnanec NSA, CIA a dalších organizací Edward Snowden. Jeho příběh bude povrchně většina z vás znát. Jak právě ve spolupráci s novináři britského Guardianu před hrozbou doživotního vězení unikal před doživotním uvězněním přes Hongkong. Nakonec nalezl bezpečí tam, kam nejprve nechtěl. Azyl mu poskytlo Rusko. V Moskvě s ním žije nebo ho pravidelně dlouhodobě navštěvuje i jeho americká láska a životní přítelkyně Mill Lindsay. Justice USA mu k návratu nabízí rozsudek na 1000 let. Za to, že odkryl nejtemnější zákoutí špionážního systému USA jako světového četníka.

Ve své knize Permanent Record, kterou některé recenze označují poněkud nepřesně za jeho paměti, Ed Snowden píše nejen o sobě, ale spíše o cílech a úkolech špionáže USA. Do nových zajímavých detailů popisuje organizaci, legislativní krytí, odpovědnost prezidentů za obludný systém celosvětového dohledu, který měl zůstat skryt, podává autenticky přesvědčivé svědectví o tom, co rozhodně na dobré pověsti USA nepřidá. V knize na 339 stranách popisuje, co sám jako špičkový odborník na vedoucích pozicích v NSA, CIA a v dalších krycích společnostech sám provozoval, poznal a co ho vedlo k rozchodu s tou částí USA, kterou i většina vás samých po přečtení Permanent Recordu odsoudí. Pochopíte také, proč Snowden, americký vlastenec se špičkovou rodinnou tradicí věrnosti své vlasti, musel před nebezpečím, které mu hrozilo, hledat a nalézt azyl až v Rusku.

Snowdenova vynikající knížka Permanent Record se stala bestsellerem, vyšla celosvětově v angličtině. Byla a snad i je, pokud jí objednali dost, ke koupi v Praze. Snowdenovo svědectví o celosvětovém dohledu špionů USA doporučuji všem, kdo anglicky znají, zvláště mladším, kteří na čtení knih úplně nezanevřeli a nejsou jen otroky Googlu nebo jiných podobných zdrojů ze sítě. Internet je fantastický vynález, ale kdo nečte, neubrání se podle mne manipulaci, kterou zdroje z internetu oplývají. Věřím, že se už našel anebo se co nejdříve najde i český vydavatel, který v překladu Snowdenův Permanent Record vydá.