FRANTIŠEK MAREŠ

„Bez lidského, rozumu všedního dne, nemůže společnost existovat, stejně jako se ani svobodný člověk nemůže rozvíjet bez kulturního společenství vyrostlého z historických kořenů, jež jsou cestou i cílem…“ chtělo by se dál pokračovat moudrými slovy Udo Di Fabia z jeho knihy Kultura svobody v našem všeobjímajícím myšlenkovém suchopáru.

Ale začínejte tak uvažovat nad krajem, který z východu lemuje nevelká říčka Javorka a Cidlina ze západu a uprostřed jsou tak stará jména vesnic a měst jako Konecchlumí, Hořice, Ostroměř, dodnes ukrývající práci a um těch, kteří tu byli před námi.

V obrysech horizontu jsou Češovské valy (ohromné slavníkovské sídliště) a v meandrech obou řek jsou pod každou vrbou poschovávané Erbenovy balady …

Ještě před několika desítkami let nacházeli oráči v brázdách kamenné sekery předků, jako potvrzení spoluexistence člověka a země.

Je to kraj čtvera ročních období, kdy každé jinak kvete a voní a odkvétá, aby se proměnilo v to další … je to kraj dávno požehnaný lidskou prací i podobami vtesanými do kvádrů hořického pískovce, který je tady všude kolem.

A nad tím vším je kostel svatého Petra a Pavla, postavený 1729 legendárním stavitelem Donátem Theodorem Morazzim. Ční jako prst. Lidský nebo boží? Kdo ví?

A v tomto kostele, portrét i doklad pochopení všeho co bylo a je kolem, v čtrnácti zastaveních je Křížová cesta Mistra Vladimíra Komárka, jeho velký vzkaz o lidské (ne)obyčejnosti.

Na čtrnácti dubových deskách je návštěvníku kostela předloženo Kristovo vítězné finále, uzavírající jeho boj obyčejného, syna člověka, který se stává ztotožněním lidských osudů víry, ve které slovo bůh znamená život.

Komárkova Křížová cesta je nekrvavá. Někdo by řekl všední v obrysech, je jako půda, zdánlivě neříkající nic, ale čemu všemu dá podobu a sílu, co všechno z ní dokáže vyrůst.

V poetickém šerosvitu barev jednotlivých zastavení je prostor, aby, kdo chce, viděl, kolikrát malíř přispěchal a s Kristem zvedal tíhu kříže. Protože on tam byl. Bytostně tam byl. A byl jedním z těch, kterým bylo dovoleno plavit se pod plachtou desatera přikázání řekou umění světa a přiblížit se věčnosti.

Křížová cesta Vladimíra Komárka jako by uzavírala celou jeho obsáhlou tvorbu a pojmenovala každodenní a často zapomínaný patos, patos, který je součástí každého dne, a pokud není, něco chybí a to co chybí, jsou najednou lidé. Jsou to lidé se svými představami, touhami, s Golgotami svých zastavení a jejich život je a zůstává v zdánlivě jednoduchých věcech, protože pochopil, že životy i ty největší se skládají z nezapamatovatelných maličkostí.

Jeho květináče, prázdné židle, usychající kytice, portrét v obrysu, to všechno by vzdělaný kunsthistorik cizojazyčně a odborně a trochu scestně pojmenoval, nesou kousek jakoby nedokončeného prázdna, ale to je právě to prázdno, které zůstává za člověkem, za jeho návštěvami a setkáními v čase, a to rodí vzpomínky a vzpomínky tváře a tváře příběhy a tak v každém malém zastavení je kousek zániku a zrození. To je ten nezaměnitelný prostor Komárkovy malby. Přes malé, běžné věci uvidět vysněné horizonty… v životě je to úplně stejné.

A právě pro tuto kouzelnou bránu, kterou Vladimír Komárek dal každému, kdo byl ochoten chvíli postát a podívat se, je on sám velkým malířem života. Namaloval pro každého paralelu lidského osudu, a ta, vyjádřena slovy je: co je poctivé a prosté, rodí již po věky neobyčejné.

A tak, kdyby se dala otevřít okna, vstoupil by malíř z kostela do krajiny a ztratil se v ní, jako se ztrácí den ve své přirozenosti, aby znovu zrodil sám sebe. A tato krajina, jako žádná jiná, by ho objala a uchovala pro všechny, kdo chtějí vidět a v ní naslouchat.

Komárkova Křížová cesta je ku slávě lidského ducha stvořený skvost, kde boží je lidské a lidské je boží.

S mementem pro všechny, že na kříži světa je volné místo pro každého z nás.

Prvního prosince 2020 byl zapsán spolek ARS MAGNA 21 s následujícím programem činnosti:

Národní, evropská a světová propagace díla Mistra Vladimíra Komárka a šíření jeho uměleckého odkazu.

Záchrana XIV. zastavení jeho Křížové cesty v kostele Petra a Pavla v Konecchlumí, která je odkazem pokory a víry pro současníky – lidi dobré vůle a pro generace budoucí. 

Dále činnost nakladatelská a vydavatelská s prioritou podpory českých tvůrců.

Důležitou součástí činnosti spolku je příprava projektu na záchranu významné a v národním kontextu ojedinělé konecchlumské památky, bývalé tvrze, později přestavěné na sýpku.

Zde by mělo vzniknout ve spolupráci s obecním úřadem stálé Muzeum Vladimíra Komárka a prostory pro kulturní vyžití obyvatel obce i návštěvníků.

Spolek zahájil svoji činnost vydáním exkluzívní publikace, která je sběratelsky velice cenná, je signovaná, vytištěna je na losinském ručním papíře. Tisk realizovalo grafické studio Art D. Jedná se o čtrnáct zastavení Křížové cesty v provedení Mistra Vladimíra Komárka technikou suchá jehla. Výtisků je pouze čtyřicet.

Vladimír Komárek, narozen 10. 8. 1928 v Hořensku u Semil, 1928–1939 žil na Slovensku u Malacek, od roku 1939 až do své smrti v Nedvězí u Semil. Zemřel 24. 8. 2002 v Jilemnici.

Významný český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Patří k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století.