20. července by se Zdeněk Frýbort dožil 90 let!

ZDENĚK FRÝBORT

„Každá věda má své pojmenování, jako je má každé vědecké odvětví, všechno, co z přírody známe, je pojmenováno, stejně jako všechno, co vymyslí umění, pojmenovány jsou jevy, počínání i nástroje,“ píše Diderot v Encyklopedii. Michel Foucault ve své knize Slova a věci tvrdí, že „odtud vychází možnost vytvořit dějiny svobody a otroctví a vyjít přitom z jazyka, stejně jako vytvořit historii postojů, předsudků, pověr a věr všeho druhu, o nichž texty nesvědčí tak přísně jako samotná slova“.

Rozhovor Ivo Fencla s Karlem Sýsem

FRANTIŠEK UHER

Nebývá právě častým úkazem, aby se po vyhlášení výsledků literární soutěže shodovalo vyjádření poroty s širším ohlasem čtenářským. O to potěšitelnější je skutečnost, že v letošním roce získala vítězný vavřín sbírka Šimona Leitgeba BETONOVÁ PLÁŽ (vydal v přitažlivé barevné podobě Jan Těsnohlídek-JT nakladatelství, 2020, 40 str.)

JAROMÍR ŠLOSAR

Počínaje druhým desetiletím 21. století mainstreamová média častěji než kdykoli předtím skloňují kvalitní tuzemskou prózu ve spojitosti s českými autorkami. Kéž by tomu tak bylo i v případě románu Lydie Romanské KLETBY PODLE JUSTINY! V závěru roku 2020 ho vydalo nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci.

IVAN ČERNÝ

Pražské nakladatelství FUTURA se zase jednou blýsklo skvělým titulem. Jest to kniha politicko-kulturních esejí, glos a postřehů Jiřího Jírovce HRÁCH NA STĚNU HÁZETI, která spatřila světlo světa koncem minulého roku a ještě je (kupodivu) k dostání. Autor v ní břitkým perem, a v širokém tvůrčím záběru, komentuje velké maličkosti, hýbající naší společností, v Jírovcově časomíře od roku 2015 do loňska.

MILAN BLAHYNKA

Je škoda, že kniha POETIKA MRAVOUČNÉ POVÍDKY „PRO DÍTKY A PŘÁTELE JEJICH“ (Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeuropských štúdií, Ústav stredoeurópských jazykov a kultúr, Nitra 2020, 216 s. formátu A4) vyšla jako velmi speciální vědecká práce v nákladu jenom 100 kusů a prakticky se ani nedostane do rukou mnoha odborníků, zabývajících se čtenářskou kulturou u nás. Proto následující odstavce jsou spíše informací o poznatcích a závěrech, k nimž Alexej Mikulášek ve své důkladné, neobyčejně pracné průkopnické disertační práci dospěl, než zevrubnou recenzí, na niž jako kritik věnující se literatuře pro děti a mládež jen okrajově (toliko u autorů píšících hlavně pro dospělé čtenáře) ostatně nemám.

Úryvek z nové sbírky 

KAREL SÝS

Nepřijatý hovor

 

Na návětrné straně se rozehrává sen:

Přitáhla s kamenným osazenstvem sem

myslíc že láska kámen rozváže

leč láska zkameněla též