VÁCLAV PELCMAN

Nezávislí jsou závislí na starostech, starostové na Nezávislých,

piráti jsou závislí na závislých starostech a Nezávislých,

starostové jsou závislí na pirátech a závislých Nezávislých.

Nezávislí, starostové a piráti závisí na televizních hlasatelích.

 

Modří ptáci jsou závislí na modloslužebnících, a těch špičkových,

služebníci model umělých, živých i mrtvých na ptácích modrých.

Svatá trojice závisí na těch ostatních, jak se vyspí, či co se jim slíbí.

Mimo období voleb jsou občané bezmocní, ať se jim to líbí či nelíbí.

 

Hlavně, že všichni ti politikáři vládu stresují, boj proti kovidu bojkotují.

Parlament má dvě stě moudrých, deset se na premiéra cítí, o křeslo usilují.

Ministři vlády málo solidarity pro existenci vlády a předsedu projevují.
Celé to hemžení Kocourkovem zavání, a ty naschvály občany otravují.