VÁCLAV FRANC

Seděl nečinně u stolu a zíral na mrtvý svah naproti. Očarován praskáním dřeva v kamnech, mlčel jako sfinga. Tři králové za dveřmi a sníh nikde. Vánoce na blátě, sníh jen na Ladových obrázcích.

JAROSLAV KOJZAR

Postel, zástěna oddělující člověka od světa, od jiného člověka, přístroje a sestra přicházející na kontrolu. Vnímal to, ale jako by neměl sílu otevřít oči. Trvalo neskutečně dlouho, než je trochu otevřel. Za chvilku si ho jedna sestra všimla a někam dozadu vyslovila větu, jíž nerozuměl: „Pane doktore, procitl. Je to dobré.“ Co bylo dobré, Ivan nevěděl. A týkalo se ho to vůbec? Byl unavený, vyčerpaný. Zase zavřel oči a asi usnul. Když je znovu otevřel, byla tu jiná sestra a zřejmě i jiný lékař. Když mírně otočil hlavu, uviděl obrazovku, kde jakési klikyháky zobrazovaly něco, čemu nerozuměl.

FRANTIŚEK DOSTÁL

Příchod degenerace poznala už v 5. století i římská říše. Poté přišlo ke slovu zlo, s kterým se potkává člověk i ve 21. století na každém rohu. Přitom se určitě těší na to, že hned za rohem objeví štěstí a možná i kýmsi ztracenou peněženku, i když dnešní milionáři již tobolky už často nenosí. Snad jen vizitky na svých oblecích, co jim umožňují přednášet moudra, třeba i o výživných konzervách, co chrlí výrobní linky v jejich fabrikách.

PAVEL JANSA

Nechci vás zklamat, a tak musím předeslat aspoň tolik, že Robert Weiner, o němž se chystám vyprávět, opravdu není žádný hrdina v pravém slova smyslu. Je to jako my všichni člověk chybující a hříšný, ale – přijmete-li můj úhel pohledu – snad nikoli úplně nesympatický.

FRANTIŠEK UHER

Modří úhoři

Legendární pohoří se každé ráno vynoří z hlubin noci a večer se zase noří, nikoli v moři, pro změnu se noří do soumraku. Bobři se obávají, že v prudkém žáru slunce všechna pohoří jednou zahoří a toky vyhoří. Požádali o zásah sdružení temných mraků. Proti zvedl ruku sněm raků, připojilo se hejno stěhovaných ptáků, tuční kapři se na protest neholí, kvíčaly začaly chodit o holi a s nevěrohodnými novináři hovoří o zdánlivém příkoří jen modří kapři.

JOSEF JINDRA

- Ve vzduchu páchly kovy a síra,

vyznávat ďábla je také víra.

BŘETISLAV KOTYZA

Naplano hřmění parlamentu

šoulání mraků bez deště

STANISLAV ZEMAN

Sjednotil se

Jako jeden muž