FRANTIŠEK DOSTÁL

Člověk je tvor nevyzpytatelný. Po mnoho let na něco vůbec nereaguje a později obtížně zase získává informace. To, když po nich opravdu touží a nějak se člověku najednou nedaří. Tvrzení není zajisté příliš přesné, neboť informací přicházejících ze všech stran je na vývoz. Jenže bude jim každý rozumět? A chce jim vůbec někdo porozumět a touží po rozšíření svých znalostí? Třeba i na poli fotografie? Fotografie je přece řeč a slova patří k člověku. Pak už stačí jen se domluvit…

Samozřejmě, že masopustní a karnevalové průvody lákají k pořízení mnoha snímků. Je to přínosné i pro časy budoucí, aby byly zachovány zvyky a události pro generace příští. Ano, takhle jsme si tu žili a uměli se ještě upřímně pobavit, i když se u toho rozbila či omylem vylila i nějaká vzácná sklenička, z které popíjeli už i naši dědové.

Mnohé lze zajisté sdělit slovy, avšak fotografie je vždy nejpřesnější dokument. A pak starý kroj často sluší i mladé dívčí tváři a přináší radost třeba i lidem z jiné části světa.

Fotografie bývá často výmluvnější a pravdivější než lidská řeč. Člověk až příliš často sdělí a vysloví pouze to, co se mu zdá být vhodné. Někdy upozorní jen na svoji osobu a prohodí pár slov na adresu svého nadřízeného. Dobrá a pravdu sdělující fotografie přivede někdy diváka k vyhledání jména autora snímku, kterého si možná později začne i považovat.

Je hezké, když masopustní veselí přitahuje a láká fotografující lidi, kteří touží a přejí si zachytit letité tradice a zvyky, i když třeba i v poněkud modernějším provedení pomocí nejnovější techniky. I ta by však měla být dobrým kamarádem a nesloužit jen k předvedení její znalosti, co někomu určitě činí potíže.

Inu, i takový je svět, kdy fotografie se nesnaží být kamarádem, ale bylo by vždy dobré a správné, kdyby technika tak často neselhávala. Jenže to platí i pro samotného člověka…

PS: Fotografie vznikla 1. května 1968…