JIŘÍ ŽÁČEK

Na Tádž Mahal

jsem nikdy nepřísahal

a pyramidy v Gíze

jsou vhodné leda k psychoanalýze,

nepatřím mezi raply,

co blouzní o Sixtinské kapli

a kvůli Machu Picchu v Peru

se na mou věru nepoperu.

Mám radši jiné krásy planety:

Alžběty, Blanky, Cilky, Dagmary,

Evy, Františky, Gábiny, Heleny, Ivety,

Johany, Kristýny, Libuše, Markéty, Natálky,

Oliny, Petry, Radky, Simony, Šárky, Terezy,

Vlasty, Xenie, Zuzky, Žanety…