FRANTIŠEK UHER

Město Broumov se v podzimních měsících stalo centrem pozornosti jako kandidát na přední umístění v oblasti kultury. Určitou zásluhu na tom určitě nesou literární aktivity, jimiž je město známé, především každoroční Dny poezie, pozoruhodné částečně mezinárodním charakterem. V podzimních dnech roku 2022 dospěly Dny poezie k pozoruhodnému číslu XXIII. Jsou spojeny s dalšími aktivitami, příkladně výtvarného charakteru, práce účastníků se zapisují do paměti, jsou zveřejňovány i ve specializovaných publikacích.

Jejich pořádáním určitě dělá městu Broumovu a celému Broumovsku znamenitou reklamu všestranná Věra Kopecká, básnířka, fotografka, výtvarnice, vydavatelka a především nesmírně iniciativní organizátorka. Její aktivity přesahují hranice regionu, jsou úzce propojeny s tuzemskou básnickou tvorbou a zároveň s tvorbou a rozličnými programy polských a slovenských básníků a výtvarníků. Pozoruhodná je také úzká spolupráce s literáty z řady dalších zemí mezi Baltským a Středozemním mořem. Některým byly v Broumově vydány drobné samostatné sbírky zásluhou překladatelské a vydavatelské iniciativy Věry Kopecké.

Každým rokem vychází také rozsáhlý básnický sborník z tvorby účastníků Dnů poezie. Pro mnohé z nich jsou pravidelná setkání zdrojem informovanosti a inspirace, zejména venkovští autoři vítají možnost setkání a přímé konfrontace. Letošní publikace nese název ŘEKY ŽIVOTA (328 str., sestavila, vydala a fotografiemi vybavila Věra Kopecká).

Sborník obsahuje ukázky z tvorby více než šedesáti básníků a básnířek. Takový rozsah nutně vede ke sporadickému počtu ukázek, u těch cizojazyčných jsou navíc příspěvky uvedeny i v češtině, což je samozřejmě vítané.

K posouzení kvality tvorby jednotlivých autorů to ovšem není právě ideální, ale patrně jediné možné řešení. Celková tvůrčí invence je však pozoruhodná, inspirovaná základním motivem, který naznačuje název knihy – motivem řek. Nelze opomenout motiv, který se vklínil samovolně a vyvolává bezděčnou vzpomínku třeba na Seifertovu Maminku. Vztah k matce podnítil k sympatické dojemné básni polského básníka Kazimierze Burnata a samozřejmě jen náhodou naladila svou suverénní básnickou violu na stejnou notu Eva Černošová, reprezentantka podstatně mladší básnické generace.

Budiž oceněno úsilí všech, kteří mají na vydání sborníku podíl. Díky za každou knihu poezie, díky za každou dobrou báseň, která je plodem na štěpu poezie.