JAN KRISTEK

Je asi zbytečné psát o tom, že když probíhá souběžně a systematicky více procesů, které mohou vést pouze k zániku lidstva nebo i života na planetě, asi je to schválně.

Je asi zbytečné psát o tom, že za tím, co systematicky vede k zániku života na planetě, asi budou síly, které nejsou z této planety.

Je asi zbytečné psát o tom, že pokud si lidé nechají vzít sexualitu, která je úzce provázána s pudem sebezáchovy (neplést s rozmnožováním, které souvisí se zachováním druhu), je to hodně špatné.

Je asi zbytečné psát o tom, že není třeba se divit, když v zemi, kde byla sexualita potlačena nejvíc, je nejdražší elektřina a skoro všechno ostatní.

Je asi zbytečné psát o tom, že jak ona údajně tradiční rodina, tak oněch mnoho velkých písmen jsou jenom dvě cesty k zániku.

Je asi zbytečné psát o tom, že správná cesta nevede mezi neexistujícím sexem a neexistujícími pohlavími, ale jinudy.

Je asi zbytečné psát o tom, že realita je udržována vědomím pozorovatele, a že Jůsles Eaters, deprivanti, kteří jsou na subanimální úrovni a kteří si říkají JElita, jsou zbyteční proto, že vědomí, které udržuje strukturu vesmíru, nemají.

Je asi zbytečné psát o tom, že hlavním postupem propagandy je dosáhnout takové frustrace lidí z nedostupnosti potřebného, aby přijali nepotřebné nebo škodlivé.

Je asi zbytečné psát o tom, že rozlámáním břidlice plyn nevzniká…