LUBOMÍR MAN

Evaluátor.

Co myslíte? Je to technické zařízení, nebo člověk?

Už to, že slovo evaluátor tak mocně připomíná slovo akumulátor, což je technické zařízení pro akumulaci čili uchovávání či shromažďování elektrické energie, nás logicky vede k přesvědčení, že i v případě evaluátoru jde o druh technického zařízení. Nu, a pokud se akumulátor odvozuje od cizího výrazu akumulovat (shromažďovat), pak se též evaluátor zřejmě odvozuje od nějakého cizího výrazu, nejspíše pak od anglického evaluate, což znamená hodnotit či zhodnotit, počeštěně pak evaluovat. Takže jasnovka: Evaluátor musí být technické zařízení pro hodnocení či zhodnocení něčeho. Např. nějakého materiálu jako vodiče tepla. Nebo jeho pevnosti v tahu.

Chyba lávky. EVALUÁTOR JE ČLOVĚK. A pokud tomu nevěříte, vyklikněte si to slovo na počítači a vyhrnou se na vás evaluátorů, coby lidí, celé pluky, hlavně pak ze sféry univerzit a školství vůbec.

Nu, a pokud tedy evaluátor je člověk a pokud už víme, že anglické evaluate a jeho počeštěný protějšek evaluovat znamená hodnotit, nemůže být evaluátor nikým jiným, než českým hodnotitelem či zhodnotitelem. A tedy živou bytostí z masa a kostí.

Možná vás napadne: ale propánakrále, proč? Proč tenhle nemožný cizí výraz, když zde máme onen zcela vyhovující český výraz hodnotitel, nebo snad ještě lépe zkoušející? Vždyť evaluátor se češtině vzpírá už jen z důvodu jeho výslovnosti.

Vždyť co evaluátor dělá? Ano: EVALUUJE. Zkuste si říct toto ohavné slovo několikrát rychle za sebou a zlomíte si jazyk. Anebo ještě lépe: Obměňte slavnou jazykolamovou větu: „Nenaolejuje-li mě Julie, naolejuji Julii já“ jazykolamem: „Nezevaluuje-li mě evaluátor, zevaluuji evaluátora já“. Zkuste si vyslovit též tohle několikrát a rychle za sebou a jedno je jisté: na hereckých školách vytlačí evaluátor naolejovanou i nenaolejovanou Julii z výuky řečových dovedností, zapomenete na ni i vy, a člověka, který uvedl evaluátora do našeho školství i jazyka, pošlete ke všem čertům.