LECH PRZECZEK

• Už prvotina tohoto autora byla zároveň jeho labutí písní.

• Hlupáci obvykle nemívají žádné pochybnosti o svých názorech.

• Měla opravdu netradiční přístup k matematice. Svůj skutečný věk totiž vždy dělila dvěma.

• Malé chyby – také chyby.

• Tak dlouho chodil kolem horké kaše, až mu nakonec vystydla.

• Úplně ztratil hlavu, a pak ji už bohužel nenašel.

• Jeho základním heslem bylo: lháři všech zemí, spojte se!