PETR ŽANTOVSKÝ

Credo

Věřím pane v tento kámen

z něhož jsem vytesána

Nebylo jediného rána

kdybych si jej svlékla a vyšla do ulic

protože dnešní svět je nic jen tíseň

a v čase mešním hází do popelnic

minulost i zítřek

Té první zřejmě bylo dost a druhá bolí na dotek

a z hlubin budí vztek Ne píseň

 

Ale nepoletím nad střechami za vámi

andělé marna

I nebe je dnes divná kyrysárna

Co vím – bude prý jaro

a ptáci na sousoších

panoši na mohylách

a strach příliš se ptát

a proč vlastně

 

Tvůj svět se vylidňuje

Na židli kde ještě včera někdo seděl

je dnes jenom průvan

Ještě pár neděl Jedno ohlédnutí

zpátky do své sluje Propastně

Jsou krutí ti kdož mizí

Cizí pojednou Už nepoznáš je po hlase

Snad jenom po kráse Ale tu už rozvěsili

po zdech zakázaných obrazáren

Ven odtud není cesta

Jediná jistota: umění přestat

 

Věřím jen kameni že nepohne se stranou

Jak že to Nezval nazval tento okamžik?

Sbohem a na shledanou!

Měl bys to znát Tos ty – ne já

Kdo právě stojí před tou branou

na dohmat

 

Te deum

Ať si Tě představuji jakkoliv

vždycky mi vyjde postava z ruského filmu

opadané listí věčného podzimu všude kolem

oči unavené letem let

a svět jak bludiště bez Ariadny

Jdeš tím jevištěm a hledáš rekvizity

Jenže režisér jsi Ty – a inspicient žádný

 

Předkládáš své dušezpyty každému kdo chce

Ale v parteru se jenom krysy perou o sýr

Vesmír se zakoktává a Tebe bolí hlava

z vší té prázdnoty

Nakonec vždycky jsi to Ty kdo platí daně

Za všechny úředně spočítané

 

I to je život: děvka odnaproti

krotí Tvoje koně o sáh před propastí

Pravda je kostnatá a chrastí

s nohama věčně od bláta

Jen lež je vždycky stověžatá

 

Díváš se na ně:

stíny dotyků zpod peřin do věčnosti

a zachce-li se Ti vyženeš

tupé zívající tváře Komisařů Neúprosna

neboť svět se odehrává na úsečce

mezi oddaným potleskem našich rukou

a zoufalým štěkotem našich duší

Dělící čára k uzoufání tenká

 

Co řekneš Ty jenž vezmeš si vždy slovo

nejspíše svou oblíbenou větu vět že

Smrt je marná omluvenka

 

A proto půjdem společně tím obehraným světem

až do rána

zbyteční jak pasiáns hozený do studny

Neboť ten kámen jemuž byla socha vyrvána

je bludný

 

Dies Irae

Z ničeho nic Daleko od všeho

narodil se strom a v kůře

tisíc čistých průstřelů

Aha řekneš si To se lidé učí

chodit mluvit stát a mlčet

spoléhat se jenom sami na sebe

 

Tam u nás na Svratce

roste jen černé bejlí

A z něj osud Ostnatý Šupinatý

Mlčky jako ryby pod splavem

ale přece

A v té černé řece zástup utopených stínů

které vykřikují: Zapomeneš-li

já beztak nezahynu

Větve se sklánějí nad tu tichou vodu

Jako prapory To hory pokory

je barví na němo

pro boj s netvory

a životem tak nepatrným

 

Kde jsou ty svátky nerozumu?

Jednoho obyčejného dne

Sešel se zástup na náměstí

Jediný stín skrytý za rohem domu

Pronesl pochybnost

Ozvěny prost a zavržen

jak ten co špatně vsadil

 

Ovšemže: byli jsme mladí

Dny dlouhé a nevědomost sladká

Tráva bezedná a voňavá

šeptala Zůstaň se mnou

ale zamlčela

kamennou krásu smrti

 

Vracíš se domů Tam

kde bláto kvete a ryby za poledne kokrhají

zrovna když zvoník dočet Puškina

a oběsil se na prádelní šňůře

Barokní kupole malého kostelíka

se na to mlčky dívala a myslela si svoje

Co hůře? Svět se svinul v korouhev a pyká

Jako králičí kožky rozvěšené na plotě
Jak tvoje srdce

v příštím životě

 

Lacrimosa

Nejprve chvíle vlajkoslávy Deště slov a zpěvu

V pozoru stojí nahá stébla trávy

I socha na kříži se nutí do úsměvu

Jitro je zjitřelé a těší se až budou padat hlavy

Jedna vždy na míse a na ostatní slevu

 

Hej páni andělé s ustřiženými křídly

Kdo vám teď ustele když tam kde věčnost bydlí

uhořel dým a zmrzl mráz

Vodu jsme utopili Žádná škoda

Z rozbitých hodin se sype čas

 

Po všem tom rykotu a třesku

Kdo si vás teď podá do náruče

aby vám zahrál Humoresku? Sepsal účet?

Když zbyl jen sotva slyšitelný šelest

Snad jenom stín zvuku

A zpovzdáli jen klapot holí o dutou zem

Kdo vás teď s nebem spojí –

provazem?

 

Kyrie

Chodím do kruhu a pokouším se

vstoupit dovnitř a zmizet v něm

jak v černé díře Nevidět a nebýt viděn

Neslyšet a nebýt slyšen

Nevědět o ničem co děje se vně kruhu toho

Nebýt hercem ani režisérem

natož divákem či nápovědou

Těch je vždycky víc než mnoho

 

Tento spektákl už není pro mě

Loutkohra kde visí postavy lapené na provázek

odsouzeny k věčnému postávání ve skříních

než přijde ta chvíle pro jediný jejich štěk

napsaný někým jiným pro někoho jiného

 

Jisté však je že na konci Až do ozvěny po potlesku

přijde starý inspicient Vymete hlediště jak smetí

Opozdilce zbije taktovkou Velkého Dirigenta

jehož nikdy nikdo neviděl

Jenom se tak vypráví a věří

že někde tam nahoře doopravdy je

a předzpěvuje árie pro příští dějství