STANISLAV ZEMAN

Konečně ticho

Oddychla si dlažební kostka

Za soumraku na barikádě

 

Něco na mě káplo

Špitl do ticha valník

Vytlačený z průjezdu činžáku

 

Asi bude pršet

Odtušila popelnice

Dovlečená z hospody

 

To nebyla kapka deště

Zhrozil se pult

Obětovaný řezníkem z nároží

(Podle historických pramenů vzniklo za Pražského květnového povstání v r. 1945 na 1600 barikád a bylo v něm nacisty usmrceno asi 3000 českých vlastenců.)