FRANTIŠEK UHER

Zpívající stromy

Otevřenými ústy vzdutý večer zívá

první hvězda divoženka sivá

skrz prsty se dívá

 

Na mýtině se ladně pasou laně

člověk oněmí tou krásou

 

Každý strom zpívá

 

Heřmánková krajina

Krajina snů Krajina pro někoho známá

Krajina povědomá Snadno se vzpomíná

snadno zapomíná na krajinu heřmánku

Zralé jahody sbírali v mládí do džbánku

 

Hledání pramenů

Dole pole Nahoře jiné pole

Nahoře lesy Dole další lesy

Dole voda Nahoře kameny

V lidech hledáme prameny

 

Příchozí

Přijde povodeň Bude zle Přijde povětří Bude zle

Přijde sucho Bude zle Přijde oheň Zase bude zle

Přijde mráz Bude zle Nejhůře bude když přijde

špatný člověk

 

Špinavé ruce

Nedůvěřujeme těm kteří vykřikují že přinášejí

dobro

Nadobro prolhaní třepetají andělskými křídly

nad vyhaslými vřídly

Skrývají bodlo

A zrána rána Přímo do srdce

Bez lítosti Prudce

Podlosti Špinavé ruce

 

Jed trav

Zapadlí vlastenci listují v nové dějepravě

a žasnou nad falší tkanou skutečně hravě

Pravda se krčí v ústraní ale již zvedá hlavu

bloudící bloudi spásají jen jedovatou trávu

 

Vlajka s hvězdami

Modrá znamená nekonečnost moře

žluté hvězdy keře v uzavřené oboře

Uprostřed scházejí lodní plachty

pirátská lebka a zkřížení hnáty

 

Ráno vstaneme

Ráno vstaneme Neopaříme se čajem Snad kamsi půjdeme

Prchneme před zmarem Raději ticho než bezmocné písně

Začneme stavět hráz Není radno opomíjet zhoubné plísně

 

Cestovní deník

Dnes v noci přišel neznámý muž Bylo to k nevíře

Přišel pěšky až z Paříže Oči jako hlaveň brokové

pušky Vše si pilně zapisoval ostrým hrotem tužky

 

Revoluce

Prožili jsme nejednu ohnivzdornou hodinu

každá revoluce má vždy spoustu trubadúrů

davy křiklounů a hrstku statečných hrdinů

 

Až zhasnou

Až zhasnou všechny osleplé stálice až zvadnou

vlčí máky a všechna planá ohnice někdo řekne

Bratře zavel k útoku

Nebude to dnes Všem se ovšem dostane obroku