PAVOL JANÍK

Pri súčasnom nástupe Ivana Šimka do funkcie ministra vnútra som si spomenul na môj článok spred štvrťstoročia, v ktorom som ho citoval ako vtedajšieho podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia, ktorý sa na sneme KDH odvážil vysloviť ostrú kritiku, spočívajúcu najmä v tom, že ľudia sú imúnni voči médiám a neveria im, pretože žurnalistika sa zmenila na apologetiku (obranu viery). Netušil som, že v aktuálnej situácii sa práve on stane obrancom kontroverzného finančníka Sorosa, o ktorom je všeobecne známe, že napríklad v roku 1992 zarobil na devastácii britskej libry a podporuje politické zmeny vo viacerých krajinách vrátane niekdajších sovietskych republík – Gruzínska, Ukrajiny a podobne.

Nechápem, prečo sa Ivan Šimko hneď v úvode svojho nového pôsobenia zosmiešnil komickým tvrdením, že kritika Sorosovho konania sú bludy na úrovni Cimrmana. Jára Cimmrman je na rozdiel o Sorosa fiktívna postava univerzálneho českého génia, vymysleného Jiřím Šebánkom a Zdeňkom Svěrákom. Mimochodom – k podstatným charakteristikám groteskného zjavu patrí jeho vierovyznanie – bohabojný ateista, ako aj jeho pohlavie – muž vychovávaný ako dievča. Autori iste netušili, že raz sa z ich absurdity stane realita. Ale to sú témy, ktorými sa určite nemá ani okrajovo zaoberať slovenský minister vnútra.

K čaru nechceného patrí fakt, že Sorosovi doslova nevedia prísť na meno ani jeho priaznivci. Niektorí jeho priezvisko vyslovujú Šoroš, iní Soroš a Američania Soros – presnejšie – ako sa komu z nich podarí. V kontexte politickej paródie, ktorá sa na Slovensku nazýva demokracia, by možno Ivana Šimka mohli zaujímať trocha bizarné etymologické súvislosti. Veď na čele KDH dosť dlho pôsobili bratia Ján Čarnogurský a Ivan Čarnogurský, pričom zrejme sami netušili, že majú rovnaké krstné mená – len v ich rozdielnej podobe. Z hebrejského Jochahan (Jahve je milostivý) totiž pochádza množstvo podôb – Ján (z línie Johannes, Johan, Ján) a Ivan (z línie Johan, Jovan, Ivan). Práve táto verzia sa ušla aj Ivanovi Šimkovi. Pokladá sa za slovanskú, hoci dnes sa už používa aj v mnohých neslovanských krajinách, ale sú to najmä mená šiestich ruských a deviatich bulharských panovníkov, ako aj svetoznámych ruských osobností – spisovateľa Ivana Turgeneva a fyziológa Ivana Pavlova.

Aby som bol korektný, musím sa zmieniť aj o tom, že moje priezvisko Janík je rovnakého pôvodu a v niektorých jazykoch má formu Jannik, Jannick (dánčina), Yanick, Yannic, Yannick, Yannig (bretónčina). Na dôvažok pridajme priezvisko terajšieho ministra vnútra Šimko, čo je deminutívum hebrejského mena Šimon (Počul). Apoštolovi Šimonovi dal Ježiš v aramejčine meno Sifas (kameň, skala), dnes známe ako Peter (odvodené z gréckeho Petros).

Stručným náčrtom významov chcem len upozorniť politikov, aby sa držali faktov a nestrápňovali sami seba porovnávaním neporovnateľného, ako aj svojimi nedostatočnými všeobecnými znalosťami a špecifickými poznatkami.