IVO FENCL

Profesoru Pavlu Jansovi bylo 27. května osmdesát jeden rok.

Je moravský spisovatel, překladatel z němčiny a především angličtiny (i dobrodružných příběhů).

Je lékař a patolog a mezi roky 1971 a 1994 působil na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Ale přednášel i ve Spojeném království, v USA, Rakousku či Německu.

Vedle beletrie vytvořil Pavel Jansa desítky učebnic, skript a popularizačních příruček (mj. Repetitorium speciální patologie) a napsal víc než 350 statí pro vědecké sborníky a periodika. Taky čtyři odborné monografie.

Obdržel cenu České lékařské společnosti a od roku 1994 je členem Newyorské akademie věd.

Za socialismu v tomhle směru mlčel, ale od roku 1991 napsal Pavel Jansa třiatřicet románů a povídkových sbírek. Hříšní lidé v bílém (1996), Hříchy českých doktorů (1997), Pokušení českých doktorů (1998), Doktoři nejsou andělé (1998), Nejlepším se neodpouští (2000), Muži žijí dvakrát (2001), Akce Muslim (2009, znovu vydáno jako Odpočítávání), Stařec a mord (2011), Výchova hochů na Moravě (2011), Krysy (2015), Tenkrát v Olomouci (2017), Covídky (2021) či Zabiješ, pokradeš, zesmilníš (1998).

Jeho nejnovější sbírka obsahuje čtrnáct povídek i včetně „lehčího“ a jaksi páralovského úvodního příběhu Já a Me Too.

Následuje povídka Čínské slabikáře, z níž citujme: „Nakonec jsem vylovil APOKALYPSU PODLE JOBA, úctyhodné dílo Karla Sýse, básníka jedněmi chvalořečeného, druhými zatracovaného. Čím to, že Češi mnohem raději mluví o básníkovi než o básni? Ale v názoru, že toto dílo patří k vrcholům české poezie, se shodnou snad všichni. I já jsem musel žasnout, co všechno takový skutečný básník vyjádří několika slovy. A často jen tak mimochodem. Třeba: A ČESTNÉ ROTĚ ROZDÁVALI ČÍNSKÉ SLABIKÁŘE. Má recht, poeta! Vidí to přesně.“

Kniha končí triem próz s výraznějším společenským přesahem a v Humanitární pomoci Pavel Jansa až překvapivě detailně vylíčí praktiky při pašování drog a situaci, ve které se podobným pašerákem můžeme stát. Je to (opakovaně) překvapivá story, hrdinou je chudý učitel.

A v Šílené úče využívá tentýž autor k odstartování příběhu (relativně) známou českou záhadu, podle které byli naši panovníci Václav a Boleslav jedna a ta samá osoba. Onu teorii skutečně vyslovil později popravený historik Záviš Kalandra.

Svou knihu uvádí profesor Jansa výroky Borise Viana a Federica Felliniho, podle kteréhožto režiséra vzniká zázrak, necháme-li fikcí „prosvítat autentičnost“.

A Vian? Dodává: „Tyto příběhy jsou zcela vymyšlené, protože jsem je prožil od začátku do konce.“

Pavel Jansa: Povídky skoro pro každého. Vydalo Nakladatelství Monument. Slušovice 2022. 174 stran.