KAREL SÝS

Nejzastaralejšího houpacího koně, ba koně, který skončil v propadlišti dějin, představuje houpací kůň Model d´Este.

Pražský advokát Dr. Tonder byl zvláštní důvěrník následníka trůnu Ferdinanda d´Este a měl k němu kdykoliv a kdekoliv volný přístup. Jednou ho hledal kvůli neodkladné záležitosti a služebnictvo mu sdělilo, že „Vysoký pán“ se nalézá v části zámku vyhrazené arcivévodovým dětem.

Dr. Tonder, spoléhaje na svou imunitu, vstoupil do první místnosti, kde nikdo nebyl. Přes druhou se dostal před dveře do místnosti třetí, odkud se ozýval dětský jásot a napodobení koňského ržání.

Dr. Tonder zaklepal, a když se ozvalo jasné „herrein“, bez váhání vstoupil. Naskytl se mu idylický obrázek:

Na zemi po všech čtyřech lezl Vysoký pán. Na zádech měl připjatou čabraku z rudého sametu a na hlavě ohlávku z červených stužek, ohlávku pošitou rolničkami. Patrně byla tato ohlávka ušita přesně dle jeho hlavy. Na zádech mu seděl jásající jeho synáček, kdežto princezna stála před tatínkem a volajíc „hý, Pferdchen, hý“ (hyjé, koníčku, hyjé) držela v ruce šňůru, která vedla od ohlávky do její ruky.

Dr. Tonder zůstal státi celý zkoprnělý a nevěděl, jak se má tvářiti. Vtom však již zahlédl ho Vysoký pán a vzplanuv hrozným hněvem, shodil ze svých zad svého zplozence, vytrhnul šňůru z ruky polekané princezny a nedav si ani času sejmouti ze sebe ohlávku i sedlo, hnal se zuřivě proti Dru Tondrovi. Ten otvíral ústa ke své obhajobě, nepodařilo se mu to však. Již stál před ním rozvzteklený Vysoký pán, drže v ruce jezdecký bičík, kterého se byl mezitím skokem ke stolu zmocnil a – hlava nehlava – počal mrskati Dra Tondra, kterému nezbylo nic než neprodlený útěk. Hnal se oběma místnostmi na chodbu, těsně za sebou maje arcivévodu a na svá záda dopadající bičík.

Jakmile služebnictvo na chodbě spatřilo arcivévodu s ohlávkou a rolničkami na hlavě a s červenou čabrakou na zádech, dalo se horempádem také na útěk, strhnuvši každého s sebou, koho na útěku potkalo, myslilo asi, že se Vysoký pán náhle zbláznil!

Tolik citace z dnes zcela unikátní knihy Viléma Němce „Vysoký pán konopišťský, jeho vláda a řádění na Konopišťsku, různé příběhy a dobrodružství“, která vyšla záhy po převratu 1918.

Příhoda skončila soudním procesem, ale to už nás nezajímá.

Úryvek z knihy Karla Sýse Jak se bavila Praha