BŘETISLAV KOTYZA

PF 2015

Ještě si hvízdnout proti větru

ozvěnou doufat že

vrátí můj dech

Rozpřáhnout ruce doširoka

k vrcholkům stromů stoupat

jak létá pták

Padat jen vzhůru vzhůru ach

jak pošetilé

jak furiantské

Ještě –

A pak sper to ďas