Obsah hesla Kultura je ve Slovníku definován co souhrn duchovních a materiálních hodnot, vytvořených a vytvářených lidstvem v celé jeho historii; duchovní kultura pak souborem výsledků činnosti lidské společnosti v oblasti vědy, umění a společenského života vůbec v určitém historickém období.

O zábavě, o snaze lidské společnosti „nějak zabít každodenní nudu“ není v definici ani zmínka. Lze ji však tušit pod kryptogramem záměny „společenský život vůbec“. Jsme však svědci upřednostňování jakéhokoliv „zábavního průmyslu“ před snahou jedince objevovat, zaznamenávat, riskovat, usilovat, prohlubovat své vědomí jedinečnosti, individuality vůči lidskému společenství. A naopak svoji jedinečnost poměřovat lidským společenstvím. Zjevná plytkost a povrchnost obecné kultury je snad symptomem současné doby a bude historií zřejmě takto i pojmenována: Kultura peněžní. Které tři kulturní počiny roku 2014 lze tudíž vyzdvihnout?

Podívat se pravdě do očí, pojmenovat a zaznamenat viděné je riskantní počin. Stejně jako je riskantní počin Apokalypsa podle Joba. Dodávám – Apokalypsa podle KS. Básnický počin, často jmenovaný, že v šumu potlesku i řinčení odsudku je mé přitakání neslyšitelné. To považuji za kulturu: brilantní literární forma obnažujícího skalpelu. Číslo Jedna!

Přesto však dávám svůj hlas, své doporučení počinu méně jiskřivému. Knize Pastýři noci, almanachu básní pod křídly Vladimíra Stibora, knihy obsahu nesourodého, možná i sporného, avšak živoucího právě svojí mnohostí. Poezie dosud žije, dýchá a je pro mnohé z nás důvodem k hledání. Abychom si rozuměli – důvodem k hledání Poezie. Je na básníkovi stavět klenbu mostu ode mne k tobě. Číslo Dvě.

Číslo Tři je počin soukromého významu. Můj vnuk se naučil číst a psát. Tím vstoupil do vnímání pojmu Kultura, kulturnost. Neboť na počátku všeho bylo a je Slovo.

BŘETISLAV KOTYZA, básník