V roce 2014 se – dosud – neodehrály ani neprosadily aspoň tři kulturní počiny, které bych mohl považovat za nejvýznamnější nebo aspoň jeden z nich za zvlášť významný.

Pokud jde o kulturní počiny, byl rok 2014 – dosud – pro mne nudný a bude zřejmě až do konce, jak se na Valašsku říká „haňba pluť“.

OTA FILIP, důchodce a dosud tu a tam píšící spisovatel v. v.