1) Česká televize uvedla v sobotu 20. září vzpomínku na významného sochaře prof. Jana Hánu, který své umění věnoval angažované tvorbě socialistického realismu.

2) Národní muzeum převzalo 3. září do svých sbírek velký objem dokumentů a výtvarných děl s tématikou revoluční tradice naší země. Muzeum dělnického hnutí, kde byly dosud uloženy, nemělo možnost jejich prezentace. Doufám, že Národní muzeum zajistí zpřístupnění veřejnosti.
3) Podařilo se uchovat vydávání novin a časopisů, které měly svoji prestiž a přízeň čtenářů před r. 1989: Právo, Haló noviny, Vlasta se snaží kvalitním obsahem obstát v záplavě bulváru.
MARIE ZÁBRANSKÁ, malířka a medailérka