DOBROMIL KRUTIHLAV

Na webové stránce http://ireferaty.cz/100/5215/Kisch-Egon-Erwin si mohou naši studenti stáhnout referát, vložený 31. března roku 2009 (text podepsán „dokkinkka“). Pod heslem KISCH EGON ERWIN doslova čteme:

 

(1885-1948)
E. E. Kisch, syn zámožného pražského židovského obchodníka, prošel složitým vývojem. Na přelomu století byl velice žádaný hlavně německými a českými novináři, ať už byla jejich výzva míněna obdivně, žádostivě, s touhou po nových objevech, či pouze pracovně. A Kisch, pražský němec a zuřivý reportér, se zásluhou svých reportáží stal světově proslulým. Jako reportér psal do berlínských a pražských (v německém jazyce vydávaným) novin a navíc byl dramaturgem jednoho berlínského divadla. Zúčastnil se 1. světové války, bojoval v Srbsku i v Rusku a válečné události zakončil ve Vídni. Po rozpadu Rakouska-Uherska vystupuje jako velitel vídeňských Rudých gard. Zaostalý Kisch se stává členem komunistické strany, která do dnes existuje i u nás i přesto, že je to silně levicová totalitní strana. Tento sobecký a protidemokratický spisovatel se v roce 1920 vrací do Prahy a Českou republiku zaplaví pozdějším a do dnes 18 procenty podporovaným totalitním komunistickým hnutím. V Praze ovlivňuje řadu lehkomyslných a naivních lidí,kteří věří v komunismus, a jeho články se objevují v Prager Tageblattu (německy psaný pražský deník). V Praze se zapojil do hnutí německých komunistů, kteří po pár letech svrhli demokratickou vládu a nastolili tu tvrdý totalitní režim, který i přes jeho konečnou prohru dodnes přežívá pro mé nepochopení. Naštěstí byly knihy E. E. Kische páleny v nacistickém Německu. I přes jeho naivitu v bolševismus psal nadále jednostranně zaměřené knihy. Po vpádu nacistů se cítil ohrožen jeho židovským původem a uprchl do Francie a potom do Mexika. Předtím jako novinář navštívil všechny kontinenty. Z Kischových cestopisných knih vynikl Americký ráj, Caři, popi a bolševici a přistání v Austrálii. E. E. Kisch věnoval i několik knih Praze. Tak např. Vojákem pražského nebo Pasák. Tento román vypráví o výbuchu kotle na parníku Františka Josefa I., ke kterému došlo u Palackého mostu. K nejvýznamnějším knihám o Praze však patří tituly: Z pražských uliček a nocí, Pražská dobrodružství, převážně kriminální události jsou v Pražském pitavalu a v Tržišti senzací, které obsahují vzpomínky psané v exilu, když utekl před nacisty, protože prosazoval neracionální komunismus. Do rodného města se vrací v roce 1946. E. E. Kisch patří mezi neobjektivní a zaujaté spisovatele.

 

Děsivé chyby pravopisné, gramatické, syntaktické, slovotvorné etc. etc. jen doprovázejí nesmysly, které se naši milí studenti tu a tam, více či méně, potichu i nahlas učí o prokazatelných osobnostech české i německé literatury. A pozor – ten „referát“ není ironie, onen nedouk, který to hrdě publikoval, myslel své vyznání upřímně a byl by ochoten nesmysly tohoto typu dál a ochotně šířit. Snad jen fakt, že ten „referát“ hodnotilo (dosud jen) 66 čtenářů a že ho vyhodnotili jako zcela „špatný“, dává tušit, že to se vkusem a zdravým rozumem čtenářů ještě není tak hrozné, přestože jiné a jiné nesmysly publikované na těchto internetových stránkách by tomu mohly nasvědčovat…