V pátek 11. prosince loňského roku se v jedné z mnoha krásných restaurací pražského obchodního a kulturního střediska SAPA konal večer na počest vietnamského překladatele, básníka, znalce české literatury, hudby, folklóru a v neposlední řadě také gastronomie Do Ngoc Viet Dunga.

Slavnosti se zúčastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v České republice J. E. Truong Manh Son.

Do Ngoc Viet Dung je také členem Unie českých spisovatelů a na setkání prezentoval nejen svoji antologii české poezie, ale několik dalších knih s náměty z české historie i současnosti.

Unii českých spisovatelů zastupovali předseda Karel Sýs, místopředseda Michal Černík a Josef Gajda.