JAROMÍR ŠLOSAR

Ať mohamedánům zrezivějí nože

Ať Komenský se vrátí z exilu

 

Ať v Pomoraví stoupne prvohorní moře

Ať Mirek Dušín vyvede nás z omylů

a doutník Che ať nepřestává hořet