JAROSLAV ČEJKA

Odkud se jen bere věčný pramen vína?

Z Venušiných prsů, nebo přímo z klína?

Je to střízlivější – tryská z vinné révy,

co funguje stejně jako lidské cévy,

 

jenomže v ní místo krve slunce koluje,

ingot, z něhož odletují zlaté okuje!

A není to vůbec žádná legrace…

Nic, co stojí za to, nejde bez práce,

 

chce to hodně potu na vinici Páně,

kterým vlhnou záda, ba i lidské skráně.

Znovínský ledňáčku, co střežíš Podyjí,

 

i víno, které se v podhradí popíjí,

záříš jak drahokam letící nad hladinou.

Tu láhev s tebou chci! A nechci žádnou jinou…